Con về còn trọn niềm tin (Tập hai)


Tác giả: Thích Giác Tâm
15/07/2013 20:34 (GMT+7)
Số lượt xem: 94853
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tác phẩm:  "CON VỀ CÒN TRỌN NIỀM TIN". Tác giả: Thích Giác Tâm - Nhà xuất bản Phương Đông - TP.Hồ Chí Minh, xuất bản tháng 01 năm 2012. Ấn bản giấy 368 trang, cả bìa. Khổ 13x20.5cm

Bản điện tử chia thành hai tập. Tập 1 - 30 truyện. Tập 2 - 34 truyện.


Tập 2Kính Bạch Đức Thế Tôn !

Hôm nay ngày mồng 08 tháng giêng năm Canh Dần – 2010. Con Tỳ Kheo Pháp
Danh……….Cùng bốn chúng đệ tử tại đạo tràng chùa Bửu Minh, Xã Nghĩa Hưng, Huyện ChuPah, Tỉnh Gia Lai. Cung kính hướng về Đức Thế Tôn cầu Thế Tôn  xót thương gia hộ cho đệ tử chúng con, năm mới Canh Dần: Nghiệp chướng, nạn chướng, bệnh chướng tiêu trừ, Bồ đề tâm tăng trưởng, Phước Huệ trang nghiêm, vạn sự cát tường như ý.

pbm dep.jpg   

        Đệ tử chúng con nghiệp chướng sâu dày, vô minh phủ lấp, nên không có chút trí tuệ. Chúng con luôn mong muốn bản thân cũng như toàn gia quyến thuộc an lành, vậy mà ngày rằm tháng giêng giết gà hại vịt, sắm bày la liệt thức ăn huyết nhục, bày biện bàn thờ, cúng lễ cầu an, cầu chư Phật chư thần phù hộ cho năm mới được an lành. Hủy diệt mạng sống loài khác để cầu bình an cho mình, có vô minh nào hơn thế, có si mê nào  sánh  bằng. Phật là Đấng Đại Từ, Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng, khắp cả  cõi Trời , cõi người, cõi trên, cõi dưới không ai bằng Phật, vậy mà không tôn thờ, để học theo hạnh đức của Phật, để học theo giáo lý từ bi của Phật, để vượt thoát khổ đau, giải thoát sinh tử. Lại đi thờ Thần Tài , Thổ Địa , Thổ Công, ông Tử Vi, bà chúa này, bà chúa nọ, để cầu mua may bán đắc. Đức Thế Tôn đã từng dạy chúng con, nếu tin vào Thế Tôn, thì chỉ tin nhân quả, gieo nhân gì gặt quả nấy , làm lành thì hưởng phúc, gieo gió thì gặt bão. Có bố thí,  phóng sinh,  cúng dường Tam Bảo,  hiếu kính mẹ cha….Đó là nhân tối thượng để gặt hái quả lành, quả phước đức. Trong ba ông Phước Lộc Thọ theo truyền thông phương đông, ông Phước đứng trước, tính trước, ông Thọ ông Lộc , đứng sau, tính sau.Có tu thân hành thiện, bố thí cúng dường, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự tổ quốc, đồng bào, đó là tu phước, có phước thì có Lộc, và có Lộc thì tuổi thọ được tăng. Sắp xếp vị trí đứng trước, đứng sau của ba ông Phước, Lộc, Thọ, cũng là sự sắp xếp của luật Nhân ,Quả.


Tương lai của một gia đình là những đứa con, Tương lai của một đất nước là những người công dân trẻ tuổi, tương lai của đạo pháp là những người Phật tử trẻ. Nhân ngày đầu năm mới chúng con cùng nhắc nhở với nhau và cùng phát nguyện: Rằng năm mới chúng con sẽ thỉnh tượng Đức Bổn Sư Thích Ca về phụng thờ tại nhà của mình, nhắc nhở con cháu hằng đêm thắp hương lễ bái Đức Phật, học theo hạnh đức của Phật, luôn hướng dẫn, dắt con cháu đi chùa  lễ Phật khi có dịp. Trong năm mới chúng con sẽ quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới cấm mà Phật đã chỉ dạy: Năm giới chúng con phát nguyện thọ trì là từ nơi kim khẩu của Đức Thế Tôn chỉ dạy :
1-    Không sát sinh để bảo vệ mạng sống mọi loài, nuôi dưỡng lòng từ bi của mình .
2-    Không trộm cắp bất cứ một thứ gì của ai, mà tu tập bố thí, cúng dường.
3-    Không dâm dục, chung đụng với người không phải là vợ,chồng con. Để gia đình không ly tán đổ vỡ, xã hội không rối ren.
4-    Không nói dối, gạt, lừa phỉnh người, để sống chung tin tưởng lẫn nhau, và tạo nên uy tín trong sinh hoạt cộng đồng.
5-    Không uống rượu và các chất say sưa, để bảo vệ lá gan, sức khỏe của mình. Chính từ say sưa mà cuộc đời của chúng con chìm đắm, không còn uy tín, và mất đi cơ hội phụng sự đóng góp.


Kính Bạch Đức Thế Tôn !

Tại đạo tràng chùa Bửu Minh, nơi chúng con đang tu học, những ngày đầu năm, bốn chúng đệ tử chúng con tổ chức khóa lễ cầu an rất nghiêm cẩn, thanh tịnh, chí thành chí kính, tuyệt đối tin tưởng vào sự gia hộ của Đức Thế Tôn, nhưng chúng con cũng không thể bình an trọn năm được, nếu như chúng con không phát nguyện tu tập tinh chuyên, dứt ác làm lành, chứa nhóm phước đức, hiếu dưỡng cha mẹ, bố thí, trì giới, cúng dường, nhẫn nhục, thiền định, hộ trì Tam Bảo…..
Hôm nay nhân ngày đầu năm, trong khung cảnh trang nghiêm, hương trầm ngào ngạt, lung linh nến tỏa. Chúng con năm vóc sát đất thành tâm đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật, gia hộ cho bốn chúng đệ tử chúng con viên thành ước nguyện, tâm nguyện trong năm mới.
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT, TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.

 
 Thích Giác Tâm     


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: