Cao Tăng Dị Truyện
21/06/2013 19:07 (GMT+7)
Tập truyện này không nhằm dẫn chúng ta đi vào huyền bí không tưởng. Chỉ cần trở lại với tâm bình thường, một tâm bình thường mà thấy trời cao rộng vô cùng. Xin được phép tặng cho các bậc tăng sĩ thời nay.
Linh Ứng

Quán Thế Âm
04/12/2012 15:05 (GMT+7)
(1) NAM MÔ HẮC RA ÐÁT NA ÐA RA DẠ DA (NAMMO RATNATRAYAYA)  Tay lần tràng hạt châu Quán âm rất nhiệm mầu Ai thường cầu lễ niệm Thân tâm hết khồ sầu. LỜI ÐẦU CHUYỆN

DẠO BƯỚC VƯỜN THIỀN (333 Câu Chuyện Thiền) tức GÓP NHẶT CÁT ĐÁ Hiệu Đính và Bổ Sung
09/07/2012 20:58 (GMT+7)
Đỗ Đình Đồng Góp Nhặt DẠO BƯỚC VƯỜN THIỀN (333 Câu Chuyện Thiền) tức GÓP NHẶT CÁT ĐÁ Hiệu Đính và Bổ Sung ...Ða số các câu chuyện trong túi không đáy vốn không có tên, nhưng khi quí vị đọc liền thấy mỗi mỗi đều có tên, ấy là do người góp nhặt thêm vào cho tiện gọi. Thường là lấy từ trong câu chuyện ra. Các tài liệu dùng lấy ảnh, phần lớn bằng tiếng Anh, phần nhỏ là tiếng Việt, chút ít là chữ Hán. Cuối mỗi chuyện có ghi xuất xứ, và cuối sách có thư mục.

Chuyện Cửa Thiền
21/08/2011 20:59 (GMT+7)
Mục lục [01] Tên ăn trộm. Con chim sẻ. Giàn bí đỏ. Trái đu đủ cắt tư. Cũng từ trái đu đủ.
Truyện tích Vu Lan Phật Giáo
06/08/2011 21:47 (GMT+7)
Lời nói đầu Trong đạo Phật, hiếu hạnh được xem là đứng đầu trong tất cả các đức hạnh. Điều này đã được đức Phật chỉ dạy trong rất nhiều kinh điển. Vâng theo lời Phật dạy, ngay từ thời Phật còn tại thế đã có tôn giả Mục-kiền-liên được tôn xưng là bậc Đại hiếu.

Lời kinh xưa buổi sáng này
18/07/2011 18:00 (GMT+7)
I. Đóa tường vi vẫn nở Trời mây bên ấyKhông biết trời núi Kim Sơn bên ấy dạo này ra sao? Buổi sáng mây trời chắc vẫn còn về che phủ rừng thông cao. Tôi về bên này được mấy hôm lại cứ nhớ về bên ấy. Mà cuộc đời bao giờ cũng vậy, hết nghĩ bên này rồi lại nhớ bên kia.
Làm chủ vận mạng
02/07/2011 20:42 (GMT+7)
Mục lục tổng quátLời người dịch Lời nói đầu Làm chủ vận mạng Bong bóng nước Nằm mộng ban ngày Chó giữ tài sản Chỉ là cái túi da Bồ-Tát Văn Thù

Hành Trình Về Phương Đông
27/03/2011 19:01 (GMT+7)
Lời nói đầu Tác phẩm “ Life and Teaching of the Masters of the Far East » (1935) ”, hồi ký của Dr. Blair T. Spalding (1857 – 1953) Một phần của hồi ký đã được Nguyên Phong chuyển ngữ với tựa đề  “Hành Trình Về Phương Đông”
SƯ TỬ TUYẾT BỜM XANH
22/09/2010 18:24 (GMT+7)
Nguyên Tác: The Snow Lion's Turquoise ManeTác giả: Surya DasNguyễn Tường Bách chuyển ngữ

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: