Một đời người một câu thần chú
08/08/2011 15:23 (GMT+7)
ĐÔI DÒNG CẢM TƯỞNG Tôi là người rất ngại “viết lách”. Viết, đối với tôi là cả một cuộc “vật lộn” với chữ nghĩa. Vậy mà từ khi được duyên may mắn, là người đầu tiên đọc tác phẩm Một đời người, một câu thần chú của giáo thọ Nguyên Thành vừa viết xong, như có ai đó thúc
Các vị đại sư tái sinh Tây Tạng
19/07/2011 04:27 (GMT+7)
DẪN NHẬP CÁC VỊ ĐẠI SƯ TÁI SINH TÂY TẠNGĐại sư thứ nhất: DÜSUM KHYENPA (1110-1193) Đại sư thứ hai: KARMA PAKSHI (1206-1283) Đại sư thứ ba: RANGJUNG DORJE (1284-1339) Đại sư thứ tư: ROLPE DORJE (1340-1383) Đại sư thứ năm: DEZHIN SHEKPA (1384-1415) Đại sư thứ sáu: THONGWA DHÖNDEN (1416-1453)

GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA
18/09/2010 09:43 (GMT+7)
ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA Hoang Phong dịchGIÁO HUẤN CỦA ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA  Nhà xuất bản Phương Đông

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: