MỘT TRĂM LẺ MỘT CÂU 
CHUYỆN THIỀN
19/03/2012 14:06 (GMT+7)
MỘT TRĂM LẺ MỘT CÂU CHUYỆN THIỀN Trần Trúc Lâm dịch 
Thiếu Thất lục môn
20/09/2011 19:51 (GMT+7)
LỜI NÓI ĐẦU Thiền học Trung Hoa khởi đầu từ Bồ-đề Đạt-ma, vị tổ sư đã khai mở pháp môn “truyền riêng ngoài giáo điển, chẳng lập thành văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật”.

Giáo trình Thiền Minh Sát Tuệ (Lý thuyết, thực hành, kết quả)
16/03/2011 15:45 (GMT+7)
Quyển "Giáo Trình Thiền Minh Sát Tuệ" là một quyển sách hay của thiền sư Achaan Naeb để sử dụng khi bà dạy cho các thiền sinh Thái Lan và thiền sinh Thế giới. Ðiểm lôi cuốn và hấp dẫn chúng ta là Nội dung quyển sách này tác giả trình bày ba vấn đề chính: Lý thuyết, thực hành và kết quả.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
NĂNG LỰC CỦA TẬP TRUNG
30/08/2010 15:43 (GMT+7)
Khi là còn là  một thiếu niên, tôi đã thấy một kính hội tụ (gương lồi) đối cháy một mãnh giấy như thế nào khi ánh sáng của mặt trời được tập trung trên nó.   Lửa chỉ có thể bùng lên khi tia nắng được hội tụ trên một điểm nhỏ.

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: