Bộ từ điển Phật giáo Princeton với 1.2 triệu từ gồm 14 ngôn ngữ nhận huy chương Dartmouth 2015
02/05/2015 09:47 (GMT+7)
Cuốn từ điển là công trình kết tinh từ sự cống hiến tận tụy của Giáo sư Robert E. Buswell và Donald S. Lopez Jr, những người đã viết, biên soạn hơn 5.000 bài nghiên cứu. Hai người đã có 12 năm cùng nhau biên soạn bộ Từ điển Phật giáo Princeton và rồi được hân hạnh nhận huy chương Dartmouth.
Những Quyển Sách Của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Trong Danh Sách Báo Nữu Ước
17/04/2015 10:50 (GMT+7)
Các đính kèm   Những Quyển Sách Của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Trong Danh Sách Báo Nữu Ước

LỤC TỔ ĐẠI SƯ

CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI
17/09/2014 09:58 (GMT+7)
LỤC TỔ ĐẠI SƯ CON NGƯỜI & HUYỀN THOẠI Nguyễn Minh Tiến Nhà xuất bản Tôn Giáo

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: