KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI
30/06/2012 14:07 (GMT+7)
KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI Lê Sỹ Minh Tùng PL. 2556 DL. 2012
Kinh Tứ thập nhị chương
15/10/2011 07:57 (GMT+7)
NGHI THỨC KHAI KINH (Phần nghi thức này không thuộc Kinh văn nhưng cần tụng niệm trước để tâm thức được an tịnh trước khi đi vào tụng đọc Kinh văn) NIỆM HƯƠNG

KINH PHÁP CÚ HÁN TẠNG
28/09/2011 21:02 (GMT+7)
Bài tựa Kinh Pháp Cú Trong tạng kinh chữ Hán Người viết: Cư sĩ Chi Khiêm (thế  kỷ thứ III)Người dịch: Thích Nhất Hạnh
Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận
11/08/2011 21:07 (GMT+7)
MỤC LỤC Lời nói đầuKính thưa quý vị độc giả, Bộ Kinh Duy Ma Cật đã được nhiều người dịch ra Việt Văn, nhưng ít ai giải thích nghĩa bóng lý ẩn của lời Kinh để vạch ra con đường tu giải thoát cho những người còn có bổn phận với gia đình xã hội, chưa đủ duyên lành xuất gia cầu Ðạo; tuy nhiên không phải vì vậy mà họ bị thiệt thòi,

Báo đáp công ơn cha mẹ
06/08/2011 07:22 (GMT+7)
MI TIÊN VẤN ĐÁP
(Milinda Panha)
23/07/2011 00:15 (GMT+7)
MI TIÊN VẤN ĐÁP(Milinda Panha)Dịch Giả: Hòa Thượng Giới Nghiêm(Maha Thera Thita Silo) Tỳ Kheo Giới Ðức Hiệu Đính, Ấn Bản 2003

KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Giảng: Đại sư Tịnh Vân - Dịch Việt Thích Minh Quang
07/05/2011 23:44 (GMT+7)
Lời Người DịchKinh Bát Đại Nhân Giác là bộ Kinh ngắn gọn, song nội dung lại bao quát hầu như toàn bộ tư tưởng căn bản, chủ yếu của Phật giáo; lại thêm, văn Kinh trong sáng, gảy gọn, dễ đi vào lòng người, nên xưa nay rất được các bậc thiền đức coi trọng, truyền bá. Theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, các tăng ni sinh trong Tòng lâm và Phật Học Viện phải học thuộc lòng và đọc tụng Kinh này hàng ngày.
Kinh Bát Ðại Nhân Giác Dẫn Giải
01/02/2011 04:39 (GMT+7)
Ðiều Giác Ngộ 1 và Pháp Giải Thoát Tri Kiến Kinh Bát Ðại Nhân Giác Kinh này có tám phương pháp tu hành thành Phật, mà bậc Đại nhân gánh vác sự nghiệp lớn liễu sinh thoát tử, hóa độ chúng sinh cần phải giác ngộ, nên gọi là Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân. (Bát Đại Nhân Giác Kinh). Từ tiếng Pali, Ngài An Thế Cao dịch ra Hán văn, rồi có những vị đạo học dịch ra Việt văn và diễn giảng, trong đó có bản của dịch giả Thích Minh Quang, Thích Thanh Từ , v.vv mà Phổ Nguyệt sẽ trình bày điều giác ngộ 1 nhận định về thế giới quan và pháp giải thoát tri kiến sau. Xuất xứ kinh Ðại Nhân Giác và tác gỉả dịch ra Hán văn được các dịch giả trên đã trình bày rõ ràng, nên sự lập lại không cần thiết.

KINH PHÁP CÚ
(DHAMMAPADA )
08/09/2010 01:36 (GMT+7)
"Thà biết ít mà biết chắc,Khỏi tu mù và chẳng mắc tu lầm."-- Thiện-Nhựt.
Tìm hiểu Kinh Pháp Cú
(DHAMMAPADA)
07/09/2010 23:58 (GMT+7)

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
 ÐẠI TẠNG KINH HÁN VĂN
07/09/2010 23:41 (GMT+7)
Kinh Phật đầu tiên được dịch từ Phạn văn sang Hán văn là kinh Tứ Thập Nhị Chương do hai cao tăng Ca-diếp-ma-đằng và Trúc-pháp-lan, người Tây Vực (vùng Trung Á ở phía Tây Trung Hoa) dịch vào năm 76 Tây lịch. Hay nói cách chính xác hơn là các kinh A-hàm Chánh Hạnh, Ðại thừa Phương đẳng, Yếu Tuệ, An ban Thủ Ý, Thiền Hành Pháp Tưởng v.v... do cao tăng
Lịch sử kết tập 
Kinh luật
07/09/2010 23:27 (GMT+7)
Lịch sử kết tập Kinh luật lần thứ nhấtKhông bao lâu sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, tôn giả Đại Ca Diếp tập họp 500 vị đại Tỳ kheo tại giảng đường Trùng Các, bên dòng sông Di Hầu, thành Tỳ Xá Ly, để chuẩn bị kết tập kinh luật. Trong số 500 Tỳ kheo này, 499 vị đã đắc quả A La Hán, chỉ trừ tôn giả A Nan.

Kinh Trường Thọ Diệt Tội
20/08/2010 10:47 (GMT+7)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện mây hương mầu này, Đến khắp mười phương cõi, Cúng dường tất cả Phật, Tôn Pháp, Chư Bồ Tát, Vô biên chúng Thanh văn, Cùng tất cả Thánh hiền, Duyên khởi đài sáng chói, Trùm đến vô biên cõi, Khắp xông các chúng sanh, Đều phát tâm Bồ-đề, Xa lìa các nghiệp vọng, Trọn thành đạo Vô thượng. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma ha tát

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: