Kệ tụng - Khuyên Tránh Nghiệp Sát Sanh
23/06/2011 05:49 (GMT+7)
Muôn loài nào khác chi ta Cũng tìm sự sống, lánh xa tai nàn Có cha mẹ, có họ hàng Kết bè sinh hoạt, hiệp đoàn siêng năng

VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI
22/04/2011 23:02 (GMT+7)
Tại sao phải hành sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sanh Tịnh Độ cần phải sám hối trước, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chỉ có sám hối nghiệp chướng của mình thề không tái tạo, mới được vãng sanh.
Lời Kinh Sám Hối
08/11/2010 09:47 (GMT+7)
Sau 6000 năm tạm gọi là “văn minh, tiến bộ”. Loài người đã đạt được những “thành tích” sau đây:

SÁM NGUYỆN QUY MẠNG
24/09/2010 20:00 (GMT+7)
Quy-mạng mười-phương Vô-Thượng-Giác,   Pháp-mầu vi-diệu đã tuyên-dương, Thánh-Tăng bốn Quả ba thừaThừa độ, Duỗi tay vàng nguyện xót-thương,
Tám bài sám trong bộ Kinh Tụng Hằng Ngày
18/08/2010 15:43 (GMT+7)
Trích từ Kinh Tụng Hằng Ngày - Tổng hợp 49 bài kinh căn bản của hai truyền thống Phật giáo Bắc tông và Nam tông

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: