Nương tựa chính mình
18/11/2017 14:27 (GMT+7)
GN - Đức Phật dạy: “Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác” (Kinh Tương ưng V, chương 3, phẩm Ambapàli, phần Bệnh).
Thần chú tiêu trừ chướng nạn
16/11/2017 03:32 (GMT+7)
GN - Tôi kể chuyện này để nói lên sự vi diệu của Phật pháp là không thể nghĩ bàn...GN - Tôi kể chuyện này để nói lên sự vi diệu của Phật pháp là không thể nghĩ bàn. Chuyện mới xảy ra trong mùa Vu lan này, mà kết quả vi diệu như mới chỉ ngày hôm qua.

Cách nhìn của Phật giáo về sinh lão bệnh tử
15/11/2017 13:19 (GMT+7)
Cửa thiền có nói: "Vô thường tấn tốc, sinh tử đại sự." Sinh tử (sống chết) là phiền não lớn nhất của chúng sinh, cũng là cội nguồn luân hồi, lại là quá trình mà mỗi con người đều phải trải qua, gộp thêm lão, bệnh trong "tám khổ"[1]

NGÀY Ý THỨC VỀ CĂNG THẲNG
14/11/2017 14:36 (GMT+7)
Chữ “căng thẳng” là dịch sát nghĩa của chữ “stress” trong tiếng Anh. Ai cũng biết rằng căng thẳng là cội nguồn của rất nhiều tai họa.

NÚI TU DI VÀ TỨ CHÂU THIÊN HẠ
13/11/2017 15:30 (GMT+7)
Rất nhiều người học Phật tò mò hỏi về núi Tu Di, rằng thật sự có ngọn núi này không và có thì nó nằm ở đâu trên thế giới này? Có nhiều lời giải thích rằng, núi Tu di chỉ là một biểu tượng, tượng trưng cho sự to lớn, vĩ đại.
ĐẶT GÁNH NẶNG XUỐNG
12/11/2017 18:18 (GMT+7)

Thiền tập giữa trận đồ tâm thức
10/11/2017 14:08 (GMT+7)
Chúng ta gọi “trận đồ tâm thức” để chỉ cho những gì gian nan, khó hiểu, tự nhiên chệch ra ngoài sách vở… Bởi vì, có một số người tập Thiền một thời gian, thế rồi đâm ra hoang mang, lo lắng, khi nhìn thấy cái rỗng rang của tâm thức như nhảy vào vực sâu.
Tận dụng phước báu đang có
09/11/2017 10:05 (GMT+7)
Có 5 căn với đầy đủ tác dụng,mắt thấy sắc, tai nghe tiếng v.v…, được xem là một trong các phước báu mà con người có được. Bởi thiếu một trong các căn, là do chúng ta đã hành bất thiện nghiệp trong quá khứ.

NHƯ VẬY
07/11/2017 17:56 (GMT+7)

VỤNG TU THÌ CHÌM
04/11/2017 16:19 (GMT+7)
Với tuệ nhãn của bậc Chánh đẳng giác, Đức Phật thấy rõ sự tái sinh của các chúng sinh ở trong các cảnh giới khác nhau,
Suy Nghĩ Từ Bát Nhã Tâm Kinh
02/11/2017 20:44 (GMT+7)

ƯỚC HẸN VỚI SỰ SỐNG
31/10/2017 18:18 (GMT+7)

Bố thí tạo ra nhiều phước đức
31/10/2017 18:17 (GMT+7)
Phước báu là người bạn lành tốt nhất hằng trợ duyên cho chủ nhân gặt hái được nhiều sự an vui to lớn thù thắng. Trong kinh điển, Đức Phật có nói về sự xuất hiện của những pháp tạo nên phước lành thù thắng và cao thượng như sau:
GIAO TIẾP BẰNG TRÁI TIM
31/10/2017 18:15 (GMT+7)

Phật là bậc giải thoát
27/10/2017 09:35 (GMT+7)
GN - Phật dĩ nhiên là chính Ngài, với các phẩm hạnh thù thắng không ai có thể sánh của bậc giác ngộ tối thượng. Nhưng kỳ thực, trong tâm tưởng của mỗi người tin Phật thì đều hình dung cho riêng mình một vị Phật khác nhau.
BẤT HIẾU BỞI VÌ ĐÂU?
19/10/2017 15:25 (GMT+7)
Bất hiếu là một hiện thực khổ đau không hiếm gặp trong đời sống. Ai cũng biết bất hiếu là tội lỗi, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau khiến người ta bị che lấp tâm trí, dẫn đến hành xử sai lầm.


 Về trang trước     Về đầu trang      Page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: