Tài liệu TU HỌC PHẬT GIÁO


tran tuan ;Kim Anh TRUONG
01/09/2011 18:37 (GMT+7)
Số lượt xem: 182791
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Kính cô Kim Anh, mong cô giới thiệu với liên hữu đồng tu nhằm đem lại lợi lạc cho mọi người 
Niệm Phật theo Ðiạ chung (Tịnh Tông Học Hội) 1

Niệm Phật theo Ðiạ chung (Tịnh Tông Học Hội) 2

Niệm Phật theo Ðiạ chung (Tịnh Tông Học Hội) 3

Niệm Phật theo Ðiạ chung & Niệm Quán Âm

Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật 1 - 75 phút

Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật - Sư Huệ Duyên

Niệm Phật Tiếp Dẫn - Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật (60 phút)

Niệm A Di Ðà Phật nguyên chất (Giọng nữ)

Niệm A Di Ðà Phật Nguyên Chất (Giọng nam)

Niệm Phật Kinh Hành 1

Niệm Phật Kinh Hành 2

Niệm Phật Kinh Hành 3

Niệm Phật Kinh Hành (Chùa Hoàng Pháp)

Nhạc Niệm Phật 1 Nam Mô A Di Ðà Phật (30 phút)

Nhạc Niệm Phật 4 Nam Mô A Di Ðà Phật (30 phút) 

Pháp Sư Tịnh Không Niệm Phật ( AMi TUO FO )

Nhạc Niệm Phật 2 Nam Mô Ami Tuo Fo (30 phút)

Nhạc Niệm Phật 3 Nam Mô Ami Tuo Fo (30 phút) 

Nam Mo AMiTuoFo 1

Nam Mo AMiTuoFo 2

Nam Mo AMiTuoFo 3

Nam Mo AMiTuoFo 4

Nam Mo AMiTuoFo 5

Nam Mo AMiTuoFo 6

Chúc các bạn an lạc
**************************
Niệm Phật nhạc Hoa 01

Niệm Phật nhạc 01 - Vũ Ngọc Toản

Niệm Phật nhạc 03 - Vũ Ngọc Toản

Niệm Phật nhạc 05 - Vũ Ngọc Toản

Niệm Phật nhạc 07 - Vũ Ngọc Toản

Niệm Phật nhạc 09 - Vũ Ngọc Toản

Niệm Phật nhạc Hoa 02

Niệm Phật nhạc 02 - Vũ Ngọc Toản

Niệm Phật nhạc 04 - Vũ Ngọc Toản 

Niệm Phật nhạc 06 - Vũ Ngọc Toản

Niệm Phật nhạc 08 - Vũ Ngọc Toản

Niệm Phật nhạc 10 - Vũ Ngọc Toản

Niệm Phật nhạc 01 - Võ Tá Hân

Niệm Phật nhạc 01

Niệm Phật nhạc 02

Niệm Phật nhạc 02 - Võ Tá Hân


50 Năm học Phật tâm đắc tinh luận 

Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị (2001) 1

Quang Ðại Sư Khai Thị (2001) 2

Buông Xã Chấp Trước

Cách tu học Lục Hoà Kính 1

Cách tu học Lục Hoà Kính 2

Chấn Hưng Phật Giáo 

Chính Mình Phải Làm Gương

Công Ðức Tạc Tượng

Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Ðộ 1

Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Ðộ 2

Chứng Vô Lượng Thọ

Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực 

Coi trọng nhân quả

Cứu Ðộ Chúng Sanh 

Ðại đạo bồ đề không tiến ắt lùi 

Ðại nạn trước mặt, quay đầu là bờ 

Ðối xử bình đẳng chung sống hoà bình

Ðối xử bình đẳng chung sống hoà thuận 1

Ðối xử bình đẳng chung sống hoà thuận 2

Giáo dục, Vận mạng & Phong thủy

Giáo dưỡng trẻ thơ 1

Giáo dưỡng trẻ thơ 2

Giới là hợp tình hợp lý

Hoài niệm ân sư (2009) & Khai thị của H.T Tịnh Không

Hiếu đạo và Sư đạo 1

Hiếu đạo và Sư đạo 2

Hộ trì Phật Pháp 

Hóa giải lòng oán hận sâu nặng

Hóa giải xung đột trong nội tâm

Học Phật vấn đáp 1

Học Phật vấn đáp 2

Hóa giải xung đột thực hiện hoà bình 1

Hóa giải xung đột thực hiện hoà bình 2

Khác Biệt Ma và Phật (Kinh Hoa Nghiêm)

Khai Thị cho đồng tu Sydney Ngày 13/3/1010

Khai Thị 2001 Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (2001)

Khai Thị 2002 Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Winter 2002)

Khai Thị 2003 Sydney 2003-1

Khai thị Phật thất & Niệm Phật đường(Tâm Từ Ðọc)

Làm Sao Thế Giới Hoà Bình !!

Làm thế nào khắc Phục Bệnh Khổ 

Làm thế nào khế nhập cảnh giới Phật 

Làm thế nào hàng phục phiền nảo (Kinh hoa nghiêm) 1

Làm thế nào hàng phục phiền nảo (Kinh hoa nghiêm) 2

Làm thế nào hàng phục phiền nảo (Kinh hoa nghiêm) 3

Làm thế nào thực hiện giáo dục của Phật Ðà 1 

Làm thế nào thực hiện giáo dục của Phật Ðà 2 

Làm thế nào vượt qua tai nạn

Lời di huấn của tổ Ấn Quang Ðại Sư Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (10-7-2003) 

Lợi ích của niệm Phật Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (23-6-2003) 1

Lợi ích của niệm Phật Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (23-6-2003) 2

Lợi ích của sự niệm Phật Giảng tại Tịnh Tông Học Hội (USA) 1

Lợi ích của sự niệm Phật Giảng tại Tịnh Tông Học Hội (USA) 2

Lục hòa lục Ðộ 1

Lục hòa lục Ðộ 2

Khai Thị 2003 Sydney 2003-2

Không tái phạm là chơn sám hối ( Trích lục kinh Hoa Nghiêm) 1

Không tái phạm là chơn sám hối ( Trích lục kinh Hoa Nghiêm) 2

Nên dùng ân đức hoá giải thù hận

Nghệ thuật sống (Art of living) 1

Nghệ thuật sống (Art of living) 2

Nhân ái hoà bình giảng đường 1

Nhân ái hoà bình giảng đường 2

Nhìn thấu - Buông bỏ - Bố thí

Niệm Phật (Trích lục từ Kinh Hoa Nghiêm phẩm "Thế Chủ Diệu Nghiêm" Giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba 

Niệm Phật là cứu tế nạn lụt 1

Niệm Phật là cứu tế nạn lụt 2

Niệm Phật Vì Sao không Vãng Sanh( Trích Ðoạn từ Kinh Ðịa Tạng)

Nói Về Nhân Quả

Phải Nên Phát Nguyện, Nguyện Sanh Nước Kia

Pháp Môn Niệm Phật Trích Lục Kinh Vô Lượng Thọ, Singapore 10/2003

Phát Bồ Ðề Tâm Hiện Như Lai Tướng (Trích Lục Kinh Hoa Nghiêm Tịnh Tông Úc Châu Tháng 1/2002) 1

Phát Bồ Ðề Tâm Hiện Như Lai Tướng (Trích Lục Kinh Hoa Nghiêm Tịnh Tông Úc Châu Tháng 1/2002) 2

Mục tiêu chung cực của sự học Phật 1

Mục tiêu chung cực của sự học Phật 2

Nói Về Hiếu Ðạo 1

Nói Về Hiếu Ðạo 2

Phẩm Bổ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tinh Hoa 1

Phẩm Bổ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tinh Hoa 2

Phẩm Bổ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tinh Hoa 3

Phật Giáo Là Gì 1

Phật Giáo Là Gì 2

Phật Học Vấn Ðáp 1

Phật Học Vấn Ðáp 2

Phật Học Ðáp Vấn Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (30-10-2000) -1

Phật Học Ðáp Vấn Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (25-9-2000) -1

Phật Học Ðáp Vấn Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (25-9-2000) -2

Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký 1

Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký 2

Phật Thuyết Thập Thiên Nghiệp Ðạo Kinh 1

Phật Thuyết Thập Thiên Nghiệp Ðạo Kinh 2

Phật Thuyết Thập Thiên Nghiệp Ðạo Kinh 3

Phật Pháp bất ly sinh hoạt 1

Phật Pháp bất ly sinh hoạt 2

Phòng Phi Chỉ Ác

Phương pháp và nguyên tắc cải tạo vận mạng 1

Phương pháp và nguyên tắc cải tạo vận mạng 2

Phương Pháp Dạy Con Khi Mang Thai

Sân Hận Ðọa Ðịa Ngục

Sống Trong Thế Giới Cảm Ân 

Sự thật và lý luận của nhân quả

Sự thật và lý luận của siêu độ (VọngTây)

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả một đời 1

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả một đời 2

Tam Quy Ngũ Giới - 1988-1

Tam Quy Ngũ Giới - 1988-2

Tam Quy Ngũ Giới - 1986

Tam Quy Ngũ Giới - 1999

Tam Quy Ngũ Giới - 2000

Tam Quy Ngũ Giới - 2001

Tam quy ngũ giới

Tất cả chúng sanh vốn là Phật 1

Tất cả chúng sanh vốn là Phật 2

Thành Phật Chi Ðạo 

Thanh Tịnh Phước Ðức 1

Thanh Tịnh Phước Ðức 2

Thế giới hoà hài bắt đầu từ tâm

Thỉnh Phật Trụ Thế (Kinh Hoa Nghiêm) 1

Thỉnh Phật Trụ Thế (Kinh Hoa Nghiêm) 2

Tín Nguyện chuyên trì danh hiệu 1

Tín Nguyện chuyên trì danh hiệu 2

Tín Tâm Dao Ðộng, Không Thể Vãng Sanh 1

Tín Tâm Dao Ðộng, Không Thể Vãng Sanh 2

Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ

Tịnh Nghiệp Tam Phước 1

Tịnh Nghiệp Tam Phước 2

Tịnh Nghiệp Tam Phước 3

Tịnh Tông Nhập Môn 1

Tịnh Tông Nhập Môn 2

Tịnh Tông Nhập Môn 3

Truyển Thọ Tam Quy Ngủ Giới (2006) 

Tu Học Tự Tại Vãng Sanh 1

Tu Học Tự Tại Vãng Sanh 2

Tu Phước Tu Tuệ 1

Tu Phước Tu Tuệ 2

Tu Phước Tu Tuệ 3

Thực tiển sáu phép Ba La Mật (Kinh Hoa Nghiêm) 

Trị bệnh cứu người trừ họa 

Trân Trọng Pháp Duyên

Vì sao phải đặc biệt chú trọng đệ tử qui 1

Vì sao phải đặc biệt chú trọng đệ tử qui 2

Vì sao phải Siêu Ðộ Vong Nhân

Xem Trọng Nhân Quả  
Xin giới thiệu pháp âm của các vị cột trụ Phật giáo .... tiếp tục cập nhật 

   HT Thích Duy Lực
 » Nikaya
 » Phap Nhu


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: