KHÉO LẮNG NGHE
14/10/2018 14:27 (GMT+7)
TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT
07/10/2018 16:33 (GMT+7)

THỂ TÁNH CỦA TÂM
14/09/2018 16:28 (GMT+7)

THẾ NÀO LÀ CON ĐƯỜNG PHẬT GIÁO
28/07/2018 18:47 (GMT+7)
  "Này Subhadda, thuở ấy mới vừa hai-mươi-chín tuổi,Ta đã rời bỏ thế giới hầu mong cầu sự Tốt Đẹp;Này Subhadda, thế rồi năm-mươi-mốt năm trôi qua.Trong suốt thời gian ấy ta từng là một kẻ lữ hành,ngao du trong thế giới của Đạo Đức và Sự Thật"Đức Phật  
TÂM HOANG VU
29/06/2018 16:20 (GMT+7)

Đức Phật: Thấy Pháp Là Thấy Ta
28/06/2018 17:32 (GMT+7)
Bài viết này để trả lời một vài câu hỏi nhận được gần đây. Nếu giúp được một số độc giả, xin hồi hướng công đức từ bài viết để Phật pháp trường tồn. Trường hợp các câu trả lời bất toàn hay sơ sót, người viết, với vốn học và vốn tu đều kém cỏi, xin lắng nghe quý tôn đức chỉ dạy thêm.
Loài người là quý nhất có đủ điều kiện để tiến đến quả vị Phật
30/04/2018 15:52 (GMT+7)
NSGN - Theo kinh Giải thâm mật, trong sáu đường sinh tử luân hồi, các loài hữu tình chết nơi này, sanh nơi khác, thay đổi mạng sống qua bốn cách: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh.

Trăm việc mật hạnh
28/04/2018 18:50 (GMT+7)
Mật hạnh là việc làm thiện hạnh giữ kín không tiết lộ, nói như tục ngữ Trung Quốc, là tích âm đức hay còn gọi là âm công (có quan niệm cho rằng làm việc nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ).
THẬT SỰ THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM
26/04/2018 10:27 (GMT+7)
Ngày nay, thuật ngữ “chánh niệm” ngày càng được sử dụng rộng rãi, và một số người cho rằng chánh niệm là “có mặt trong giây phút hiện tại”. Trong khi đó, một số người có chủ trương khác, trong đó có Andrew Olendzki. Sau khi nghiên cứu luận tạng A-tỳ-đàm,  Andrew Olendzki đã bỏ công tìm hiểu: thật sự thực hành chánh niệm là làm gì, và quá trình ấy diễn ra thế nào.

Tổng luận bốn thần túc
19/04/2018 14:48 (GMT+7)
NSGN - Pháp này là chi phần thuộc ba mươi bảy đạo phẩm, được chính Đức Phật giảng khi Ngài đang cư trú tại thành Thất-la-phiệt, ở rừng cây Thệ-đa, vườn của ông Cấp Cô Độc.
LÀM SAO TRỪ ĐƯỢC KHỔ?
13/04/2018 15:26 (GMT+7)

CHĂN & NGƯỜI AI SƯỞI ẤM AI?
26/03/2018 13:53 (GMT+7)

QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC PHẬT VỀ NGÔN NGỮ KINH ĐIỂN
18/03/2018 18:36 (GMT+7)
Thời Đức Phật tại thế, Ấn Độ có ít nhất mười sáu tiểu vương quốc, mỗi vương quốc đều có ngôn ngữ hay phương ngữ riêng, nhưng có lẽ người dân của mỗi nước đều có thể giao tiếp và hiểu nhau được.
NĂNG LỰC CỦA THA THỨ
09/03/2018 19:04 (GMT+7)
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi nghĩ , như một dấu hiệu của tôn trọng, tôi sẽ đứng để nói chuyện. Cách ấy, tôi cũng có thể thấy thêm những khuôn mặt. Tôi thường diễn tả tất cả chúng ta như những anh chị em. Chúng ta đều là những con người giống nhau ở trình độ nền tảng.

Đức Phật là tình yêu
06/03/2018 20:27 (GMT+7)

Ở ĐỜI VUI ĐẠO
11/02/2018 18:31 (GMT+7)
Ý NGHĨA DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT
31/01/2018 18:32 (GMT+7)
Mở đầu :       Hàng ngày các Phật tử có thể “Xưng danh hiệu” hay “Niệm danh hiệu” của chư Phật, tức là đọc tên của chư Phật và tưởng nhớ đến các ngài. Tưởng nhớ đến các ngài là cốt học và làm theo những lời dạy của các ngài. Việc tưởng nhớ sẽ thuận duyên hơn nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa danh hiệu của chư Phật.


 Về trang trước     Về đầu trang      Page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: