Hai nghĩa của nghiệp
15/07/2019 21:31 (GMT+7)
HÒA BÌNH QUA HÒA BÌNH NỘI TẠI
30/06/2019 16:51 (GMT+7)
HÒA BÌNH QUA HÒA BÌNH NỘI TẠINguyên tác: Peace Through Inner PeaceTác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Minneapolis 201Chuyển ngữ: Tuệ Uyển

Năm cái thấy
22/12/2018 15:29 (GMT+7)
NSGN - Phật giáo chia cái thấy con người ra thành năm loại. Đó là cái thấy bằng Nhục nhãn, cái thấy bằng Thiên nhãn, cái thấy bằng Tuệ nhãn, cái thấy bằng Pháp nhãn, và cái thấy bằng Phật nhãn. Trước tiên cần phải nói rằng, cái thấy của con người bằng Nhục nhãn là một cái thấy giới hạn. 
HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚI CHỈ ĐẠT ĐƯỢC
KHI CHÚNG TA CÓ HÒA BÌNH BÊN TRONG NỘI TÂM
10/12/2018 18:09 (GMT+7)
Chúng ta cần giáo dục để mọi người biết được rằng việc sử dụng bạo lực đã bị lỗi thời như thế nào. Hòa bình trên thế giới sẽ không thể đạt được trừ khi mọi người phát triển hòa bình bên trong nội tâm.


Về pháp hành
11/11/2018 11:19 (GMT+7)
MƯỜI CÂU CHUYỆN SỨC MẠNH CỦA CHÂN THẬT
VÀ NGUYỆN CẦU CHÂN LÝ
03/11/2018 15:47 (GMT+7)
MƯỜI CÂU CHUYỆN SỨC MẠNH CỦA CHÂN THẬT VÀ NGUYỆN CẦU CHÂN LÝ Trích từ Tiểu Bộ Kinh Nikàya Tâm Tịnh cẩn tập

KHÉO LẮNG NGHE
14/10/2018 14:27 (GMT+7)

TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT
07/10/2018 16:33 (GMT+7)
THỂ TÁNH CỦA TÂM
14/09/2018 16:28 (GMT+7)

THẾ NÀO LÀ CON ĐƯỜNG PHẬT GIÁO
28/07/2018 18:47 (GMT+7)
  "Này Subhadda, thuở ấy mới vừa hai-mươi-chín tuổi,Ta đã rời bỏ thế giới hầu mong cầu sự Tốt Đẹp;Này Subhadda, thế rồi năm-mươi-mốt năm trôi qua.Trong suốt thời gian ấy ta từng là một kẻ lữ hành,ngao du trong thế giới của Đạo Đức và Sự Thật"Đức Phật  

TÂM HOANG VU
29/06/2018 16:20 (GMT+7)
Đức Phật: Thấy Pháp Là Thấy Ta
28/06/2018 17:32 (GMT+7)
Bài viết này để trả lời một vài câu hỏi nhận được gần đây. Nếu giúp được một số độc giả, xin hồi hướng công đức từ bài viết để Phật pháp trường tồn. Trường hợp các câu trả lời bất toàn hay sơ sót, người viết, với vốn học và vốn tu đều kém cỏi, xin lắng nghe quý tôn đức chỉ dạy thêm.

Loài người là quý nhất có đủ điều kiện để tiến đến quả vị Phật
30/04/2018 15:52 (GMT+7)
NSGN - Theo kinh Giải thâm mật, trong sáu đường sinh tử luân hồi, các loài hữu tình chết nơi này, sanh nơi khác, thay đổi mạng sống qua bốn cách: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh.
Trăm việc mật hạnh
28/04/2018 18:50 (GMT+7)
Mật hạnh là việc làm thiện hạnh giữ kín không tiết lộ, nói như tục ngữ Trung Quốc, là tích âm đức hay còn gọi là âm công (có quan niệm cho rằng làm việc nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ).

THẬT SỰ THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM
26/04/2018 10:27 (GMT+7)
Ngày nay, thuật ngữ “chánh niệm” ngày càng được sử dụng rộng rãi, và một số người cho rằng chánh niệm là “có mặt trong giây phút hiện tại”. Trong khi đó, một số người có chủ trương khác, trong đó có Andrew Olendzki. Sau khi nghiên cứu luận tạng A-tỳ-đàm,  Andrew Olendzki đã bỏ công tìm hiểu: thật sự thực hành chánh niệm là làm gì, và quá trình ấy diễn ra thế nào.
Tổng luận bốn thần túc
19/04/2018 14:48 (GMT+7)
NSGN - Pháp này là chi phần thuộc ba mươi bảy đạo phẩm, được chính Đức Phật giảng khi Ngài đang cư trú tại thành Thất-la-phiệt, ở rừng cây Thệ-đa, vườn của ông Cấp Cô Độc.


 Về trang trước     Về đầu trang      Page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: