Phật học & Nhân học
12/01/2013 13:33 (GMT+7)
Đạo Phật không phải là một tôn giáo - điều này đã được nhiều bậc chân tu khẳng định. Phật vốn xem mình đồng đẳng như bao chúng sinh, do vậy ai theo Phật mà tôn người thành giáo chủ, xem như mắc tội vậy.
Luật nghiệp quả
11/01/2013 13:49 (GMT+7)
Đây là bài thứ 3 trong đoạn văn trích trong quyển "Từ bi - Một nghệ thuật cách mạng để sống hạnh phúc" (Lovingkindness - The Revolutionary Art of Happiness) của bà Sharon Salzberg.

Những quan điểm mê mờ liên quan đến 12 nhân duyên
06/01/2013 14:50 (GMT+7)
(VHPGO) Trong cuốn “Lối về Trung Đạo” (Madhyamakavatara, I:3) Candrakirti luận rằng: đầu tiên có sự bám víu vào bản ngã, một loại vô minh tạo tác như là gốc rễ của luân hồi. Sức mạnh của việc bám víu vào bản ngã như thể nó tồn tại cố hữu dẫn đến bám víu vào ý niệm “của tôi”.
Tập quán chư Thánh giả
05/01/2013 14:43 (GMT+7)
Trong suốt lịch sử của mình, Phật giáo đã hành hoạt như một năng lực khai hóa. Ví dụ, những lời dạy về nghiệp, nguyên lý rằng tất cả những hành động có tác ý đều tạo nên kết qủa, đã truyền trao luân lý và lòng từ bi cho nhiều xã hội. Nhưng ở một tầm mức sâu hơn,

THỰC TẠI VĨNH HẰNG
01/01/2013 18:39 (GMT+7)
Trên pháp hội Linh Sơn : “Bấy giờ, đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặn mày, phóng ra một luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn tám ngàn cõi nước ở phương đông, dưới thì chiếu đến địa ngục A tỳ, trên thấu trời Sắc cứu Cánh.
KHO TÀNG SÁNG SUỐT VĨ ĐẠI CỦA TỰ TÁNH
01/01/2013 14:01 (GMT+7)
Chúng sinh sinh ra từ vô thủy, chết ở vô chung, trôi lăn trong vòng sống chết. Chúng sinh trong cõi luân hồi vô thủy vô chung ấy đến rồi đi, đi rồi đến giống như hạt bụi nhỏ, phút chốc bỗng sinh trên trời, bỗng chốc sinh trên mặt đất, sinh trong loài người,

10 ĐIỀU TÂM NIỆM
31/12/2012 15:13 (GMT+7)
MỤC LỤC Thay lời tựaĐiều 1: Tu trong bệnh tật Ứng dụng Tứ diệu đế Đừng cầu không bệnh tật Cách đức Phật vô hiệu hóa khổ đau Giúp người thân vượt qua khổ đauĐiều 2: Tu trong hoạn nạn
66 CÂU THIỀN NGỮ
CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI
28/12/2012 08:09 (GMT+7)
Chi chú: Nguyên tác Hoa ngữ của “66 cầu thiền ngữ” này là “Lục thập lục điều kinh điển thiền ngữ” (六十六條經典禪語), có nghĩa là “66 câu thiền ngữ trong Kinh điển [Phật giáo]”, được phổ  biến trên internet vào khoảng năm 2004.

Sắc đẹp của Tỳ-kheo
20/12/2012 15:12 (GMT+7)
Một thời, Đức Phật dạy các Tỳ-kheo:Này các Tỳ-kheo, có tấm vải kāsi (Ba-la-nại), hoàn toàn mới, có sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu, và có giá trị lớn. Này các Tỳ-kheo, có tấm vải kāsi bậc trung, có sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu, và có giá trị lớn. Này các Tỳ-kheo, có tấm vải kāsi cũ, có sắc đẹp,
Đức Phật thuyết kinh Pháp diệt tận
16/12/2012 13:54 (GMT+7)
Như thật tôi nghe, một thời Đức Phật ở thành Câu-thi-na. Như Lai sẽ nhập niết-bàn trong vòng ba tháng nữa, nên các tỷ-khưu, tỷ-khưu ni cũng như vô số các loài hữu tình đến để cung kính đảnh lễ. Thế tôn tĩnh lặng, ngài không nói một lời và hào quang không xuất hiện. Ngài A-nan cung kính đảnh lễ và hỏi:

Ý nghĩa của tràng 108 hạt
15/12/2012 09:21 (GMT+7)
Quá khứ do sáu căn không thanh tịnh, chạy theo trần cảnh khởi lên đắm trước tạo nghiệp: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến.
Bát Nhã Tâm Kinh
12/12/2012 08:32 (GMT+7)
Bát Nhã Tâm Kinh - Ðối tượng quan sát Nhìn sâu ngũ uẩn tướng là không Sắc Thọ Tưởng Hành Thức cũng không. Biết rõ rằng không không khác sắc

Vài suy nghĩ nhân đọc tạng kinh Nikaya tiếng Việt
09/12/2012 14:47 (GMT+7)
NSGN - Tự nhận rằng, là người của công việc, hay đi lại đó đây, ngay cả trong mùa an cư, do đó với riêng tôi, việc thực hiện đúng thời khóa công phu theo phương thức truyền thống là điều bất khả! Mặc dù vậy, tự trong sâu thẳm của lòng mình, mong mỏi được đọc tụng toàn bộ kinh tạng trong mùa an cư dường như là một sở nguyện đã manh nha từ lâu...
Khổ và Vui – Nỗi Trăn Trở của Kiếp Người
09/12/2012 14:07 (GMT+7)
Qua cái nhìn thấu triệt và lời giảng giải cụ thể của Bậc Giác Ngộ về sự xuất hiện của bốn hạng người ở đời, chúng ta có thể nhận ra rằng, con người có mặt ở đời là do chiêu cảm của nghiệp quá khứ, nhưng con người cũng có thể chuyển hóa nghiệp quá khứ ngay trong hiện tại, bằng cách hướng đến điều thiện,

Duyên Khởi và Vô Ngã
04/12/2012 14:44 (GMT+7)
Duyên khởi là giáo lý mà từ đó Thế Tôn giác ngộ Vô Thượng Bồ-đề. Từ đấy, Thế Tôn được Trời, Người tôn xưng với mười hiệu Như Lai. Không có một sử liệu nào, cũng không có một bản Kinh nào nói khác đi về nội dung chứng ngộ đó của Thế Tôn.
RANH GIỚI GIỮA MÊ VÀ NGỘ
04/12/2012 10:47 (GMT+7)
1 - Đời người như trái bóng Có thể ví Cuộc Đời với cái gì? Có người nói: "Cuộc đời như giấc mộng", có người nói "Cuộc đời như tấn trò", có người nói "Cuộc đời như hạt sương"; cũng có người nói: "Đời là bể khổ", đời người như "khách qua đường", cuộc đời như "mây trôi"! Nếu như những ví von này xác đáng thì cuộc đời quả đáng buồn biết bao.

Sáu ba-la-mật
04/12/2012 10:44 (GMT+7)
Sáu ba-la-mật là Bồ-tát hạnh. Bồ-tát hạnh gồm có hai sự tích tập: tích tập phước đức là làm lợi lạc cho người khác và tích tập trí huệ là xóa tan bóng tối vô minh để đi đến sự sáng tỏ hoàn toàn của tâm thức.
Tứ Diệu Đế
Cattari Ariya Saccani
29/11/2012 12:10 (GMT+7)
Bài nầy dựa theo bản dịch Anh ngữ của Tỳ Kheo Thanissaro, đăng trong trang nhà Access-to-Insight, http://world.std.com/~metta/, và các bản dịch Việt ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu (Đại Tạng Kinh Việt Nam). -oOo-

TIÊU DIỆT “STRESS” BẰNG TRIẾT LÝ NHẪN
27/11/2012 09:37 (GMT+7)
Trong cuộc sống thường nhật, vui vẻ an lạc, tinh thần thoải mái luôn là một mong ước lớn lao nhất của con người. Tuy nhiên, trên thực tế, có những sự việc ngoài ý muốn hoặc bản thân tự tạo ra, gây bực bội, nóng giận trong lòng.
TỘT CÙNG CỦA LUÂN HỒI LÀ KHỔ ĐAU,
TỘT CÙNG CỦA PHẬT PHÁP LÀ AN LẠC
26/11/2012 18:38 (GMT+7)
Tất cả chúng sinh đều muốn có hạnh phúc và không muốn khổ. Phật pháp giảng dạy các phương tiện để chúng sinh diệt khổ và có được an lạc. Theo nghĩa đen, Phật pháp mà chúng ta tu tập là những điều giữ gìn ta. Việc này có thể được giải thích theo nhiều cách. Phật pháp giúp ta tránh xa nỗi khổ và chứa đựng tất cả cội nguồn của an lạc.


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: