Lễ Cúng Thí Thực Theo Tinh Thần Kinh Nikaya
07/08/2016 16:19 (GMT+7)
Theo kinh Phật dạy, các hương linh đó nếu thọ dụng được thức ăn hiến cúng đó, tương đương chúng sanh trong cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên hương linh là ngôn ngữ nhân gian, có thể thọ nhận được sự hiến cúng phẩm vật. Kinh chép rằng:

Sự ảnh hưởng của Phật giáo trong tang lễ người Việt
11/01/2016 17:58 (GMT+7)
Trong một kiếp người, hầu như ai cũng trải qua những lễ nghi được gọi là “quan, hôn, tang, tế”.
Ý nghĩa dâng hương và dâng đèn cúng Phật
22/09/2015 10:28 (GMT+7)
Tâm linh người Việt trong khói hương: Nghi thức dâng hương là một tập quán rất phổ thông trong dân gianmà hầu như mọi nhà dân Á châu đều biết đến bất kể lứa tuổi nào và sống ở nơi đâu

Cầu siêu có ảnh hưởng đến sự siêu độ của vong linh không?
12/07/2015 14:43 (GMT+7)
Phật giáo tin cầu siêu có ảnh hưởng đến sự siêu độ của vong linh. Thế nhưng, tác dụng ấy có giới hạn nhất định. Hàng năm vẫn có những đại lễ cầu siêu nhưng chuyện cầu siêu có thực sự tốt hay không?
Chuông Trống Mõ và Chuông Trống Bát Nhã
04/07/2015 10:29 (GMT+7)
I. Dẫn: Chuông, trống, mõ là pháp khí dùng trong nghi lễ Phật giáo, Phật tử chúng ta cần biết ý nghĩa và cách sử dụng thông thường, để có thể dùng được khi cần đến.

Nghi thức Hồng Danh Bửu Sám
17/06/2015 09:58 (GMT+7)
Hồng Danh của 88 vị Phật thuộc bài kinh sám hối Hồng Danh Bửu Sám được Phật Tử tụng niệm rộng rãi. Pháp Hồng Danh Sám Hối này do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài lấy 53 danh hiệu Phật trong Kinh
Các Bài Kệ Tán
06/06/2015 08:06 (GMT+7)

Thực tập oai nghi và tế hạnh của người phật tử
01/05/2015 14:01 (GMT+7)
Nhà Phật gọi tác phong là oai nghi và tế hạnh. Tác phong là hành vi, cử chỉ, lời nói, cách ăn mặc hàng ngày. Hạnh kiểm là những tính hạnh nết na. Người có hành vi cử chỉ đúng đắn, nghiêm chỉnh, tính hạnh nết na hiền hòa, vui vẻ, nhã nhặn lễ độ thì được khen là đức hạnh tốt. Trái lại, nếu người có hành động, cử chỉ sỗ sàng, tính nết thô lỗ, hung dữ thì không ai muốn gần.
Nghi Thức Niệm Phật Hằng Ngày
05/04/2015 15:35 (GMT+7)
Y phục ngay thẳng đứng hướng về bàn thờ Phật. Nếu nhà không có nơi thờ phượng có thể xoay mặt về hướng Tây (hướng mặt trời lặn).

NGHI THỨC TỤNG 48 ĐẠI NGUYỆN
Của Đức Phật A Di Đà
28/03/2015 11:46 (GMT+7)
Tịnh Pháp Giới Chơn Ngôn: Án lam tóa ha. (3 lần) Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn:   Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)
Nghi thức tụng Năm Giới cho Phật tử tại gia
05/01/2015 14:24 (GMT+7)
Nhằm giúp chúng ta ngăn ngừa việc sai lầm, Đức Phật chế ra một số quy tắc gọi là giới. Ngài khuyên chúng ta tu tập, phải tôn trọng giới luật giữ gìn năm giới là năm điều ngăn cấm giúp người Phật tử tại gia sống an vui, hạnh phúc, phiền não, tội lỗi không tác hại được thân tâm.

Khoa nghi sáu thời sám hối & Nghi thức sám hối và tụng giới
18/12/2014 10:39 (GMT+7)
NSGN - Thấy được lợi ích của việc sám hối: “Tẩy sạch bụi nhơ nơi thân tâm là do sám hối. Muốn tẩy sạch thân tâm mà không dùng sám hối, khác nào muốn tiện lợi qua lại mà chẳng dùng xe thuyền”.
Xá lợi Phật và lợi ích khi chiêm bái
30/11/2014 10:58 (GMT+7)
Việc thờ phượng và chiêm bái Xá-Lợi Phật đã được phổ biến đến Phật tử Việt Nam rất lâu. Xá-Lợi Phật là phần di thể còn lại sau lễ hỏa táng nhục thân của một bậc vĩ nhân đã sanh ra trong hoàng tộc Sākya: Thái tử Siddhattha (Sĩ-đạt-ta).

Khảo sát về tín niệm cúng sao giải hạn trong Đại tạng kinh Đại chính Tân tu
14/07/2014 18:42 (GMT+7)
NSGN - Chờ đợi các vì sao Kẻ ngu hỏng điều lành, Ðiều lành chiếu điều lành, Sao trời làm được gì?(1)
Tìm hiểu tín ngưỡng thờ xá-lợi
06/07/2014 14:04 (GMT+7)
Ngày nay, nói đến Phật giáo người ta không thể phủ nhận hình thức tín ngưỡng vốn xuất hiện sau khi Đức Phật nhập diệt. Trong các loại tín ngưỡng thuộc Phật giáo thì tín ngưỡng thờ xá-lợi khá phổ biến tại nhiều nước theo truyền thống Phật giáo

Dụng công tu tập trong lúc đánh chuông mõ
07/03/2014 21:18 (GMT+7)
Tụng kinh là chúng ta đọc lại lời Phật đã dạy, để hiểu ý nghĩa và thật hành cho đúng, nhờ thế chúng ta tạo được quả lành, tụng kinh cũng là pháp môn tu để cho tam nghiệp (thân, khẩu, ý) được thanh tịnh.

Phong Cách Tán Tụng trong Phật Giáo Việt Nam
19/12/2013 08:29 (GMT+7)
LTS : "Rất lạ với chúng tôi nhưng chúng tôi thấy tâm hồn thanh thản. Các vị sư đã đem đến cho chúng tôi một tâm linh rất Việt Nam". Ðó là ấn tượng của một người Pháp về âm nhạc nghi lễ Phật giáo Việt Nam, trong Festival quốc tế :"Liên hoan của trí tưởng tượng"
Những bài văn tác bạch cho chư Phật tử
01/12/2013 16:48 (GMT+7)
Dưới đây là một số bài văn tác bạch như : Tác bạch cầu thọ đại giới, Tác bạch lễ tạ giới sư, Tác bạch cúng dường trường hạ, Tác bạch cúng dường mãn hạ, Tác bạch kỳ siêu thân mẫu, Tác bạch kỳ siêu thân phụ, Tác bạch kỳ siêu cửu huyền thất tổ, Tác bạch lễ húy tổ vv...


 Về trang trước     Về đầu trang      Page: [1] 2 3 4 5 6  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: