08/02/2011 22:05 (GMT+7)
Số lượt xem: 6933
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đọc những lời tâm huyết của Thầy, Y Nghiêm rất cảm động và đồng ý với Thầy về vấn đề Đạo Phật đang dần mờ nhạt trong lòng mọi người – nhất là giới trẻ và tri thức.

 Muốn giữ gìn đạo pháp, chống cãi đạo, không thể lên tiếng kêu xin, mà phải tích cực hành động bằng cách chuyển hóa bản thân các vị tu sĩ, sống giữ gìn giới luật, đạo đức, tích cực phụng sự tha nhân không hẳn những buổi hoằng pháp mà thực tế đi vào lòng đại chúng bằng cách hành động dấn thân trong các ngành y khoa, sư phạm, đi vào các xóm nghèo, các vùng nông thôn miền núi như các đạo Thiên chúa, Tin lành, Phật giáo hòa hảo đã làm… phải chỉnh đốn hàng ngũ tăng ni, thanh lọc những vị tu thiếu đạo đức trong giáo hội… dài lắm, Y Nghiêm không thể kể ra hết được. Thầy còn trẻ, Thầy hảy can đảm dấn thân đi giữa mặt trời chánh pháp, không nãn chí và sợ hãi. Tất cả Chư Phật, Chư Bồ tát , Phật Tử sẽ ủng hộ Thầy.

Kính

Chân Y Nghiêm


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: