31/05/2012 07:09 (GMT+7)
Số lượt xem: 81062
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Kính gửi: Chư Tôn đức Tăng Ni, chư vị nhân sĩ, trí thức, học giả, nhà nghiên cứu Xứ nghệ từ lâu đã trở thành một vùng văn hóa có vị trí, vai trò rất lớn trong tiến trình lịch sử dân tộc. Di sản văn hóa Phật giáo trong mối quan hệ Tam giáo nói riêng ở xứ Nghệ hết sức quý báu, nhưng chưa được giới thiệu đầy đủ tới công chúng và nhân dân cả nước.


Nhằm giữ gìn, phát huy giá trị của di sản văn hóa Phật giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Văn hóa Phật giáo xứ Nghệ: Quá khứ, hiện tại và tương lai” vào ngày 13/8/2012, nhân Tuần Văn hóa Phật giáo tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nội dung Hội thảo tập trung vào 4 chủ đề:

Chủ đề 1: Định vị văn hóa xứ Nghệ và văn hóa Phật giáo xứ Nghệ qua các nguồn tài liệu liên quan;
Chủ đề 2: Tương quan giữa di sản văn hóa xứ Nghệ và văn hóa Phật giáo xứ Nghệ trong lịch sử;
Chủ đề 3: Phật giáo xứ Nghệ trong lịch sử: Nhân vật và công trạng;
Chủ đề 4: Xây dựng Phật giáo Nghệ An hiện tại và tương lai.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị viết tham luận khoa học (tối thiểu 10 trang hoặc 4.000 chữ, font Times New Roman, giãn dòng 1.5) qua các chủ đề nêu trên.
Hạn cuối nộp bài: Ngày 01/07/2012.

Bài viết xin gửi về địa chỉ:

TS. Lê Tâm Đắc, ĐT: 0989.136.585; Email: letamdac72@yahoo.com.vn;
NCV. Nguyễn Văn Quý, ĐT: 0914.532.448; Email: quytongiao@gmail.com;
Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Để thuận lợi cho liên lạc, Ban Tổ chức Hội thảo kính đề nghị quý học giả tham gia viết bài tham luận cho biết số điện thoại, học hàm, học vị, chức vụ và địa chỉ đơn vị công tác ngay sau khi nhận được thư mời này qua điện thoại và địa chỉ Email trên đây.

Xin trân trọng cảm ơn!
TM. BAN TỔ CHỨC
VIỆN NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO
VIỆN TRƯỞNG
(đã ký tên và đóng dấu)
NGUYỄN QUỐC TUẤN


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: