Con về còn trọn niềm tin (Tập hai)


Tác giả: Thích Giác Tâm
15/07/2013 20:34 (GMT+7)
Số lượt xem: 94849
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tác phẩm:  "CON VỀ CÒN TRỌN NIỀM TIN". Tác giả: Thích Giác Tâm - Nhà xuất bản Phương Đông - TP.Hồ Chí Minh, xuất bản tháng 01 năm 2012. Ấn bản giấy 368 trang, cả bìa. Khổ 13x20.5cm

Bản điện tử chia thành hai tập. Tập 1 - 30 truyện. Tập 2 - 34 truyện.


Tập 2


Ngày xưa thời quân chủ phong kiến đầu năm Vua trai giới, dọn lòng thanh tịnh ra Tế Giao đàn ( Huế có đàn Nam Giao) để tế cáo trời đất, tế cáo các thần linh để cầu cho mưa hòa gió thuận, dân chúng an cư lạc nghiệp , âu ca thái bình.


Khi thiết lập đàn tế Đức Vua cho các quan đi lấy đất ở các nơi linh thiêng trong nước, mỗi nơi một chút để về đắp đàn. Vì đất có thiêng  ( địa linh) mới phát sinh nhân kiệt.

Khi thiết lập giới đài truyền giới cho giới tử  trong Đạo Phật cũng có nghi lễ tương tợ, nơi cao và tôn nghiêm nhất, tôn trí tượng Đức Phật Tỳ Lô Xá Na, có giới kinh thỉnh từ Tổ đình Luật tông, có 72 vị hộ giới thần, và tứ vị thiên vương, và phải có đất lấy từ các ngôi Tổ Đình, các ngôi chùa cổ linh thiêng để đắp đàn. Đất, Trời và con người là tam tài, khi làm những việc lớn không thể thiếu một trong ba yếu tố vừa nêu, đất được ví như Tâm, nên mới có từ Tâm Địa. Giới đài chùa Minh Thành được lấy đất từ Tổ đình Luật tông chùa Tịnh Nghiệp, núi Chung Nam -  Tây An - Trung Quốc. Tổ đình Thập Tháp - Bình Định, và các ngôi  Tổ đình, chùa xưa, trong tỉnh Gia Lai.

Khi dùng đất thiêng làm lễ yểm giới đài xong, thì giới đài sẽ được niêm phong, không cho  các giới Phật tử  vào, ra, cả các Sư chú Sa Di cũng không được vào giới đài. Hương đăng, quét dọn,  dầu đèn đều do các vị đã thọ giới Tỳ Kheo phụ trách. Chờ cho đến ngày lành Hòa Thượng đường đầu, Hòa Thượng Yết Ma A Xà Lê, Hòa Thựơng Giáo thọ A Xà Lê, Hòa Thượng Tuyên Luật Sư……. khai đàn thì các chức sự giới đàn mới đựơc phép vào giới đài. Buổi lễ sáng nay ngày 14 tháng 09 âm lịch - Canh Dần là lễ đóng giới đài ( niêm phong giới đài ) còn ngày khai mạc chính thức 19 tháng 09 ÂL, sẽ có lễ khai đàn ( mở giới đài).

 Tuyên Giới Kinh:

 Trong giới đài có phụng thờ bộ luật Tỳ Kheo giới bổn được thỉnh từ Tổ đình Luật tông chùa Tịnh Nghiệp, núi Chung Nam -  Tây An - Trung Quốc. Đại Đức Tâm Mãn có chép lại bộ Luật vừa nêu, trên một loại giấy bồi sẵn thỉnh từ Nhật Bản, và Đại Đức đã phiên tả hai tháng ròng, nét chữ chân phương, xương kính. Luật được cuộn tròn thành quyển, Chư Tôn trưởng lão làm lễ sái tịnh, niêm đàn xong, thì nhị vị Hòa Thượng mở quyển luật Tỳ Kheo giới bổn cuộn tròn ra (  tuyên giới Kinh) Sau khóa lễ những quyển Luật Tỳ Kheo do Đại Đức Tâm Mãn chép lại từ bộ luật thỉnh từ Tổ đình Luật tông được treo thờ trong giới đài.

 Từ rất lâu Phật giáo Việt Nam chúng ta vì lý do này hay lý do khác đã không tổ chức được giới đàn như sách : “Nam Sơn truyền giới chánh phạm cử hành nghi thức giới đàn” . Ngày hôm nay từ ngày 17-21/09 Canh Dần ( 24-28/10/2010) Phật Giáo Gia Lai đã có duyên lành tổ chức được giới đàn đúng như pháp. Tứ chúng Phật tử vô cùng hân hoan trước sự kiện to lớn chưa từng xảy ra trong vòng 100 năm nay, kể từ ngày Phật giáo Gia Lai có mặt ở vùng đất cao nguyên này.

 Cầu nguyện cho các vị giới tử phát tâm dũng mãnh cần cầu giới pháp.

Cầu mong cho tất cả giới tử đắc giới, trở thành một con người mới hoàn toàn, tấn tu đạo nghiệp, giữ gìn gia tài vô giá mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni để lại.

 Cầu nguyện từ đây trở đi mô hình truyền giới như pháp được nhân rộng khắp quê hương thân yêu, và Thanh Giới mãi mãi là Kim Cương bất hoại, là tài sản chung của mọi nguời con Phật, tất cả đều giữ gìn, trân trọng.

 Chùa Bửu Minh Gia Lai

Thích Giác Tâm

Website http://chuabuuminh.vn

 

-------------

Hình ảnh lễ sái tịnh và yểm giới đài


gioi dai.jpg

Giới đài

Đức Tỳ Lô Xá Na.jpg

Đức Tỳ Lô Xá Na

Giới Thần.jpg

72 vị Giới thần

Giới Bổn thỉnh từ Tổ Đình Luật tông - Trung Quốc.jpg

Giới bổn thỉnh từ Tổ Đình Luật tông – Trung Quốc

Đất các Tổ đình và tự viện ở Gia Lai dùng để yểm Giới đàn.jpg

Đất ở các Tổ đình và chùa cổ Gia Lai, để yểm giới đài

Chư tôn đức đang hành lễ sái tịnh yểm giới đài.jpg

Chư tôn đức đang làm lễ sái tịnh, yểm giới đài

đắp giới đài.jpg

Yểm đắp giới đài

Tuyên giới Kinh.jpg

Chư tôn đức đang Tuyên Giới Kinh

 ( ảnh  tư liệu Chùa Minh Thành )


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: