Con về còn trọn niềm tin (Tập hai)


Tác giả: Thích Giác Tâm
15/07/2013 20:34 (GMT+7)
Số lượt xem: 94890
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tác phẩm:  "CON VỀ CÒN TRỌN NIỀM TIN". Tác giả: Thích Giác Tâm - Nhà xuất bản Phương Đông - TP.Hồ Chí Minh, xuất bản tháng 01 năm 2012. Ấn bản giấy 368 trang, cả bìa. Khổ 13x20.5cm

Bản điện tử chia thành hai tập. Tập 1 - 30 truyện. Tập 2 - 34 truyện.


Tập 2

Có người hỏi một vị Sư:

” Bạch Sư tu để làm gì ?”

Sư trả lời:” Tu để giữ giới”

Hỏi: Giữ giới để làm gì ?

Đáp: Giữ giới để tâm an lạc.

Hỏi: An lạc để làm gì ?

Đáp: Khi đã có an lạc, thì  tâm sẽ không vọng động, trí sẽ sáng, trí đã sáng thì sẽ rõ đường đi nước bước, không sụp hầm sập bẫy, không bị người gạt, phỉnh lừa, và trên hết là không bị vô minh đẩy rơi, chìm đắm trong sáu nẻo luân hồi.

 Lại có người hỏi một vị Đại Đức.

 Bạch Đại Đức: Xuất gia để làm gì?

Đại Đức trả lời:” Xuất gia để bố thí

Hỏi:” Người đi tu có gì để cho?

Đáp:” Có chứ! Đó là tâm không nhiễm ô, là đời sống phạm hạnh, là giới thể viên dung tròn đầy. Và nếu muốn đạo pháp tồn tài mãi mãi ở thế gian này, thì không có bố thí gì bằng bố thí giới.

 Và tối hôm nay:

 Vào lúc 19 giờ ngày 23/10/2010 ( nhằm ngày 16/09/Canh Dần) hơn 200 giới tử xuất gia cùng chư tôn đức trong ban trị sự, ban kiến đàn, cung kính cung đón Hòa Thường Đàn Đầu, Hòa Thượng Yết Ma, Hòa Thượng Giáo Thọ, cùng chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa tôn chứng, truyền giới , giới đàn Cam Lộ, từ phi trường về chùa Minh Thành.

Nghi lễ đón rước thật trang nghiêm, giới tử quỳ mọp lạy xuống đất mỗi khi bước chân Hòa Thượng Đàn Đầu cùng chư Tôn Đức đi qua. Hòa Thượng Đàn Đầu trên 90 tuổi, tai to dài, mắt sáng, dáng đi còn vững vàng, lớp lớp giới tử quỳ lạy Ngài, trên gương mặt Ngài vẫn an nhiên bất động.

Một đời giữ giới, phạm hạnh, thanh bần nhưng lại giàu nhất, vì có thanh giới để ban cho, hàng hậu học, sự tiếp nối nguồn mạch đạo pháp chính là nhờ những vị Sư tu hạnh đầu đà giữ giới như giữ tròng con mắt của mình.

Trong buổi cung đón có một vị du khách hỏi một vị Sư:

Bạch Sư đi tu để làm gì?

Sư trả lời:” Đi tu để có sức khỏe.

 Chúng ta đã rõ câu trả lời của Sư cho người du khách, qua tướng hảo trang nghiêm, qua đôi mắt có thần ,qua dáng đi còn chắc nịch, qua nụ cười tự tại trên môi của Hòa Thượng Đàn Đầu cùng chư tôn Hòa Thượng trưởng lão. Nếu các Ngài không nghiêm cẩn trì giới một đời, cuối đời làm sao được hảo tướng và thọ mạng dài lâu như thế!


 Đây là một vài hình ảnh trong buổi cung đón Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, tam sư, thất chứng giới đàn Cam Lộ.

 IMG_3817.jpg

 IMG_3799.jpg


IMG_3801.jpg


IMG_3808.jpg


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: