Con về còn trọn niềm tin (Tập hai)


Tác giả: Thích Giác Tâm
15/07/2013 20:34 (GMT+7)
Số lượt xem: 95011
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tác phẩm:  "CON VỀ CÒN TRỌN NIỀM TIN". Tác giả: Thích Giác Tâm - Nhà xuất bản Phương Đông - TP.Hồ Chí Minh, xuất bản tháng 01 năm 2012. Ấn bản giấy 368 trang, cả bìa. Khổ 13x20.5cm

Bản điện tử chia thành hai tập. Tập 1 - 30 truyện. Tập 2 - 34 truyện.


Tập 2DSC_0330.JPG


Pleiku và lữ kháchCon lưu lạc từ ngàn xưa lưu lạc,

Bỏ quê hương quên cả lối đi về.

Đồi lộng gió tóc mẹ bay tóc bạc,

Ngóng đợi con trăng khuyết đến trăng tròn.

 

Con nhớ mẹ tà áo bay áo trắng,

Đưa con qua suốt cuộc tử sinh này.

Cưỡng lời mẹ con uống nhiều giọt đắng,

Chợt tỉnh say mộng mị vơi đầy.

 

Rồi một ngày kia đi qua chùa cổ,

Bỗng reo vui khi thấy dáng người.

Mẹ hiện hữu cho trần gian vơi khổ,

Cõi người ta nay đã có tiếng cười.

 

Chiều cao nguyên bay qua ngàn mây trắng,

Chim thiên di về với cội nguồn.

Hành lý đời từ nay không còn nặng,

Xin gởi hồn mình theo tiếng chuông buông !

 

Thích Giác Tâm

(Quà của phố - tuyển tập thơ văn Pleiku - nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2009)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: