Con về còn trọn niềm tin (Tập hai)


Tác giả: Thích Giác Tâm
15/07/2013 20:34 (GMT+7)
Số lượt xem: 95015
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tác phẩm:  "CON VỀ CÒN TRỌN NIỀM TIN". Tác giả: Thích Giác Tâm - Nhà xuất bản Phương Đông - TP.Hồ Chí Minh, xuất bản tháng 01 năm 2012. Ấn bản giấy 368 trang, cả bìa. Khổ 13x20.5cm

Bản điện tử chia thành hai tập. Tập 1 - 30 truyện. Tập 2 - 34 truyện.


Tập 2


Ngôi chùa cũ Bửu Minh, có cây đa trên trăm tuổi. Cây vẫn vô thường như mọi hiện tượng khác, cây tự chết. Với du khách,và nhất là bà con Phật tử ở quê hương Biển Hồ trà không ai là không biết không nhớ đến cây đa,

nhất là khi xa quê, nỗi nhớ đó còn da diết sâu lắng hơn. Bởi vậy cây đa trong cõi nhớ những người con lưu lạc vẫn mãi hoài hiện hữu, không bao giờ chết .

anh_chua_bm.jpg

Bửu Minh chốn cũ đi về
Ngàn khơi gió lộng bốn bề trà xanh
Cây đa rợp bóng thiên thanh
Cho con tịnh lạc an lành đi lên
Về đây con có mẹ hiền
Đưa con qua tận suối miền uyên nguyên
Con về lội khắp sơn xuyên
Trồng hoa trên đá an nhiên ngắm nhìn
Con về còn trọn niềm tin
Câu kinh Không Sắc xoá nghìn thương đau
Về đây sương trắng mái đầu
Chợt nghe chim hót nhiệm mầu tử sinh

Giác Tâm


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: