Con về còn trọn niềm tin (Tập hai)


Tác giả: Thích Giác Tâm
15/07/2013 20:34 (GMT+7)
Số lượt xem: 95036
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tác phẩm:  "CON VỀ CÒN TRỌN NIỀM TIN". Tác giả: Thích Giác Tâm - Nhà xuất bản Phương Đông - TP.Hồ Chí Minh, xuất bản tháng 01 năm 2012. Ấn bản giấy 368 trang, cả bìa. Khổ 13x20.5cm

Bản điện tử chia thành hai tập. Tập 1 - 30 truyện. Tập 2 - 34 truyện.


Tập 2images.jpg

Đôi Bờ Mộng Thực


Rồi con nước chảy về đông
Phương trời viễn mộng vẫn nồng hương cau
Con đi phố núi nhạt màu
Ta  nhìn hoa rụng bên cầu tử sinh
Ven sông ánh hiện bóng hình
Vẫn con  ngày cũ vẫn tình xa xưa
Đôi bờ chợt nắng chợt mưa
Vầng trăng viễn xứ cũng vừa hiện ra
Chừng như trong cõi người ta
Có con chim lạ hót ca vang đồi
Đất trời bỗng mới tinh khôi
Ngữ ngôn chợt rụng không lời cho con .   
 
Thích Giác Tâm


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: