06/05/2011 00:28 (GMT+7)
Số lượt xem: 2463
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

9- Không trộm được mặt trăng
The moon Cannot Be Stolen
Nguyên Tác: Nyogen Senzaki
Nhạc: Tybetan Flute Nawang Khechog
Dịch Và Bình: Trần Đình Hoành
Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Phượng

download s(0B)
download 101_Zen9_Khong_Trom_Duoc_Trang_TDH_TLTP.pps(1,71MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: