19/04/2011 19:08 (GMT+7)
Số lượt xem: 3160
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

6- Không Có Từ Tâm.
6- No Loving- Kindness
Nguyên Tác: Nyogen Senzaki
Nhạc: Tybetan Flute Nawang Khechog
Dịch Và Bình: Trần Đình Hoành
Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Phượng

download 101_Zen6_Kh(ng_C=_T__TGm_T-H_TLTP.pps(4,04MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: