29/03/2011 13:31 (GMT+7)
Số lượt xem: 2988
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thiết kế PPS:  Trần Lê Túy-Phượng.   Nhạc: Buddha album-Deuters.
   Việt dich: Trần Đình Hoành – Trần Lê Túy-Phượng. Nguồn  http://chuabuuminh.vn

download Dalai_Lama3_TDH_TLTP.pps(8,19MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: