08/03/2011 06:32 (GMT+7)
Số lượt xem: 2576
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thiết kế PPS: Trần Lê Túy-Phượng
Việt dịch: Trần Đinh Hoành & Trần Lê Túy-Phượng
Cảm ơn Đạo hữu Trương Kim Anh đã gởi tặng
Nguồn: http://chuabuuminh.vn

download Words_of_Wisdom_from_the_Dalai_Lama_(2).pps(5,14MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: