19/03/2011 16:36 (GMT+7)
Số lượt xem: 2150
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hình ảnh: Thảm họa động đất sóng thần Nhật Bản. Nguồn  http://chuabuuminh.vn

download To_Japan_With_Love.pps(5,85MB)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: