06/04/2011 23:33 (GMT+7)
Số lượt xem: 2631
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đạo Hữu Trương Kim Anh gởi tặng
nguồn:http://chuabuuminh.vn

download Vu_tr_ca_Pht_Giao_I.pps(5,78MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: