03/04/2011 12:25 (GMT+7)
Số lượt xem: 3070
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

anhducphat.gif

Đạo Hữu Trương Kim Anh gởi tặng
nguồn:chuabuuminh.vn

download 1-Buddhas-2.pps(8,69MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: