31/03/2011 16:14 (GMT+7)
Số lượt xem: 2841
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tác giả: HUYNH CHIEU DANG.
Thực hiện PPS: HUYNH CHIEU DANG.
Cảm ơn ĐH Trương Kim Anh đã gởi tặng.

download VH_405-Can_ban_ve_Nguyen_tu_Vat_chat_Phong_xa_nguyen_tu_(Nhat_va_Viet_sao_khac_nhau_den_the)_(1).pps(4,5MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: