28/04/2011 14:08 (GMT+7)
Số lượt xem: 2518
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

7-Thông Báo
7-Announcemant
Nguyên Tác: Nyogen Senzaki
Nhạc: Tybetan Flute Nawang Khechog
Dịch Và Bình: Trần Đình Hoành
Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Phượng

download 101_Zen7_Th(ng_Bßo__T-H_TLTP.pps(1,77MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: