30/04/2011 22:35 (GMT+7)
Số lượt xem: 2451
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

8- Sóng Lớn
8- Great Waves

Nguyên Tác: Nyogen Senzaki
Nhạc: Tybetan Flute Nawang Khechog
Dịch Và Bình: Trần Đình Hoành
Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Phượng

download 101_Zen8_S=ng_L_n__T-H_TLTP.pps(2,68MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: