21/07/2013 09:51 (GMT+7)
Số lượt xem: 15805
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 

 

phapbao.org

Phước nhiều phước ít cần làm phước, tri ân niệm ân phải báo ân.

8

Lòng từ bi hóa giải oán thù, tâm trí huệ khử trừ phiền não.

phapbao.org

Hộ trì Tam Bảo cần lòng cung kính, hoằng pháp lợi sanh cần tâm thanh tịnh.

phapbao.org

Đem tâm cảm ơn trải nghiệm cuộc sống, lấy lòng tinh tấn khéo dụng cuộc đời.

phapbao.org

Tâm tàm quý tăng trưởng phước đức, tâm sám hối tiêu tan nghiệp chướng.

phapbao.org

Hoài ân báo ân ân tiếp nối, uống nước nhớ nguồn nguồn không vơi.

phapbao.org

Tâm kiên trì dễ vượt ải khó, lòng bền bỉ hoàn thành việc lớn

phapbao.org

Tâm người tâm ta đồng tâm Phật, biết phước quý phước thường làm phước.

phapbao.org

Ơn nhỏ giọt trả bằng nguồn suối, một miếng cơm báo đáp cả đời.

phapbao.org

Lấy nước uống nước mang nước cho người uống, thọ ơn tạ ơn dùng ơn cảm ơn người.

phapbao.org

Xả bỏ lòng thương ghét thù địch, thực hành tâm từ bi hỷ xả.

phapbao.org

Ân cha mẹ nặng hơn trời đất, đức Tam Bảo nhiều hơn cát sông Hằng.

phapbao.org

Dùng tâm cảm ơn đối với thế gian, làm người mà không biết ơn đền đáp để hiến dâng thế giới, như dòng nước chảy sẽ khô cạn.

phapbao.org

Sẵn sàng phục vụ cho người khác, suốt đời hạnh phúc; có năng lực chẳng gieo duyên lành, hối tiếc không kịp


Nguon: http://phapbao.org/hinh-anh-chu-tieu-tu-tai/

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: