29/09/2010 04:36 (GMT+7)
Số lượt xem: 9175
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ảnh Đức Phật Thích Ca , vẽ bằng sơn dầu , tư liệu hiện lưu giữ tại chùa Bửu Minh
Ảnh  Phật, Bồ tát  , vẽ bằng sơn dầu , tư liệu  hiện lưu giữ tại  chùa Bửu Minh

Tư liệu chùa Bửu Minh 2.jpg
Tư liệu chùa Bửu Minh 4.jpg
Tư liệu chùa Bửu Minh 6.jpg
Tư liệu chùa Bửu Minh 7.jpg
Tư liệu chùa Bửu Minh 8.jpg

Duc Phat Thich Ca.jpg
Tư liệu chùa Bửu Minh 3.jpg
Dức Phật Thich Ca - Hoa ve.jpg

Tư liệu chùa Bửu Minh 5.jpg


Các tin đã đăng:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: