Chùa Bửu Minh

Ảnh Đức Phật Thích Ca , vẽ bằng sơn dầu , tư liệu hiện lưu giữ tại chùa Bửu Minh
Ảnh  Phật, Bồ tát  , vẽ bằng sơn dầu , tư liệu  hiện lưu giữ tại  chùa Bửu Minh

Tư liệu chùa Bửu Minh 2.jpg
Tư liệu chùa Bửu Minh 4.jpg
Tư liệu chùa Bửu Minh 6.jpg
Tư liệu chùa Bửu Minh 7.jpg
Tư liệu chùa Bửu Minh 8.jpg

Duc Phat Thich Ca.jpg
Tư liệu chùa Bửu Minh 3.jpg
Dức Phật Thich Ca - Hoa ve.jpg

Tư liệu chùa Bửu Minh 5.jpg©2010 -2022  Chùa Bửu Minh | Homepage