23/09/2010 22:25 (GMT+7)
Số lượt xem: 7657
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tranh Cuộc Đời Đức Phật Ban Biên Tập chuaminhthanh.com xin giới thiệu bộ tranh vẽ về cuộc đời hành đạo vĩ đại của Đức Phật


Bồ Tát Hộ Minh Tiền sanh của Đức Phật

Hoàng Hậu Ma Da Nằm Mộng Thọ Thai

 

Thái Tử Đản Sanh Bảy Bước Nở Hoa

Lễ đặt Tên Thái Tử

 

Tiên A Tư Đà Xem tướng Thái Tử

Ngồi Nhập Định Thấy Chúng Sanh Khổ

 

Văn Võ Thái Tử Hơn Người

Dạo Bốn Cửa Thành Thấy Bốn Tướng Khổ

 

Kết Hôn Với Công Chúa Da Du Đà La

 Thái Tử Yêu Thương Mọi Người Sâu Sắc

Dạ Tiệc No Say Lộ Thể Xấu Xí

 

Nữa Đêm Từ Biệt Vợ Con

Rời Cung Xuất Gia

Kiếm Huệ Cắt Tóc

 

Liễu Ngộ Trung Đạo Xả Bỏ Khổ Hạnh

Mục Nữ Cúng Dường

Thề Nếu Chứng Đạo Bát Này Xin Chảy Ngược Dòng

 Quán Tưởng Duyên Khởi

Long Vương Hộ Pháp

Ma Nữ Chướng Ngại

Ma Quân Đầu Hàng

Chứng Vô Thượng Chánh Giác 

Phạm Thiên Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân

 

Tại Lộc Uyển Sơ Chuyển Pháp Luân Độ Năm Tỳ Kheo

Độ Hơn Ngàn Đệ Tử

Đức Phật Về Cung Thăm Người Thân

Gặp Lại Da Du Đà La

La Hầu La Bái Xá Lợi Phất làm Thầy

 

Đức Phật Độ Nan Đà

Thuyết  Pháp Cho Vua Tịnh Phạn Lúc Lâm Chung

Dưới Gốc Bồ Đề Thuyết Pháp Cho Chư Thiên

 

 Sau Khi Thuyết Pháp Phật Quay Trở Lại

Phật Hiện Tướng Bệnh Sắp Nhập Diệt

Dưới Cây Ta La Phật Nhập Niết Bàn

Cuộc Đời Vĩ Đại Của Đức Phật

Nguon: http://chuaminhthanh.com/

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: