BA TRƯỚC CỦA TÔI
15/08/2018 19:22 (GMT+7)
VU LAN NHỚ MẸ.
13/08/2018 14:54 (GMT+7)

VƯỜN XƯA HOA CẢI....
12/08/2018 19:26 (GMT+7)
VỀ CÕI SƯƠNG MÙ
09/08/2018 16:35 (GMT+7)


NGUYỆN CẦU CHỐN TỔ
28/07/2018 22:04 (GMT+7)
ĐI TÌM MỘ BA
27/07/2018 16:57 (GMT+7)

HƯỚNG VỀ CẦU NGUYỆN.
26/07/2018 08:14 (GMT+7)
HOẰNG ĐẠO NÚI NƯA-THANH HÓA
25/07/2018 09:19 (GMT+7)


HOA BƯƠM BƯỚM
16/07/2018 06:36 (GMT+7)
HÀNG THÔNG CỔ TÍCH
15/07/2018 15:49 (GMT+7)

TÌNH PHÁP LỮ
13/07/2018 10:56 (GMT+7)
VỘI
13/07/2018 07:46 (GMT+7)

ÔN ĐÃ ĐI RỒI
07/07/2018 20:21 (GMT+7)
GIÁC TÂM TRẦM TỊCH CÕI THI CA
24/06/2018 19:53 (GMT+7)

17/06/2018 16:44 (GMT+7)
"Tình cũng như mọi hiện tượng tâm lý khác, sáng nắng chiều mưa, là lửa rơm, thương đó ghét đó, vô thường mong manh. Bởi vậy khi tình nguội lạnh quay lưng với nhau, thì còn nghĩa, nghĩa là lửa trấu âm ỉ cháy, giữ lửa cho gia đình. Nghĩa là trách nhiệm, là tương lai của những đứa con, là nền tảng của gia đình cần vun đắp, rộng ra là sự tiếp nối của tổ tiên giống nòi. Suy nghĩ được như thế thì hôn nhân gia đình sẽ không đỗ vỡ, sẽ nhẫn chịu được nhau trong đời sống đôi lứa"


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: