VU LAN NHỚ MẸ.


Thích Giác Tâm
13/08/2018 14:54 (GMT+7)
Số lượt xem: 1372
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

38061931_1845497262163592_6582995828841906176_n.jpg

VU LAN NHỚ MẸ.


Têm trầu cánh phượng tay gầy

Nón xưa quang gánh chất đầy chuồng trâu

Bình vôi cũ mẹ ăn trầu

Nằm lăn trong xó để sầu cho con

Mẹ đi lòng trẻ héo hon

 Ba mươi năm lẻ con còn nhớ trông

Vườn cau với lá trầu không

Năm xưa chiu chắt mẹ trồng còn đây

Song thân dưỡng dục sánh tày.....

Tản Viên, sông Hậu ân dày trời cao

Đêm nay ngồi đếm vì sao

Ơn cha nghĩa mẹ cù lao đáp đền

Mẹ về với cõi "không tên"

Nguyện mẹ siêu thoát mông mênh cõi hiền.

------------------------

Ngày 13.8.2018

Thích Giác Tâm

 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: