BÊN TÁCH TRÀ SUY TƯ


Thích Giác Tâm
04/12/2017 15:44 (GMT+7)
Số lượt xem: 2980
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


BÊN TÁCH TRÀ SUY TƯ
Thích Giác Tâm

.Untitled-2 A.jpg


Đã qua rồi tuổi mộng
Tóc bây giờ thành mây
Ta đi tìm lẽ sống
Trĩu nặng đôi vai gầy
*
Chuyện dựng xây làm được
Chuyện chấn hưng gió bay
Ta theo giòng lội ngược
Khổ một đời nói ngay
*
Nửa đêm thường thức dậy
Bên tách trà suy tư
Lòng thiết tha đành vậy
Chấn hưng hay tạ từ ?
*
Ta chủ quyền ít quá
Bát phong [*] thổi mệt đừ
Đạo pháp chừng nào khá ?
Lòng trĩu nặng ưu tư.
-------------------------
Gia Lai, tháng 11. 2017

***

Ghi chú
[*] Bát phong:
1-Lợi (lợi lộc),
2-Suy (hao tổn),
3-Hủy (chê bai chỉ trích),
4-Dự (gián tiếp khen ngợi người),
5-Xưng (trực tiếp ca tụng người),
6-Cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người),
7-Khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não),
8-Lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan).

(Ảnh: tác giả năm 16 tuổi, cuối năm 16 tuổi thọ Sa Di tại Đại Giới Đàn Phước Huệ Nha Trang, trước năm 1975).


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: