VỀ NÚI NGUYỆN CẦU


Thích Giác Tâm
03/09/2018 19:54 (GMT+7)
Số lượt xem: 1246
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


40644785_1478399812259804_2592780488540160000_n.jpg

VỀ NÚI NGUYỆN CẦU


Ta đi về với núi
Núi ơi có vô tình
Bắc Nam vì cơm áo
Ai ngờ chuyện tử sinh
*
Anh đi về nơi ấy
Vợ con buồn đêm thâu
Kỷ vật còn, không thấy....
Hồn anh giờ nơi đâu ?
*
Đem tâm hương tưởng niệm
Lời kinh xưa nhiệm mầu
Vong linh nương kinh Phật
Nguyện về nơi mong cầu.
-------------------------
Ngày 2.9.2018
Thích Giác Tâm

(Tiết tháng bảy, có một doanh nghiệp mời đi cúng thập loại chúng sinh và cầu siêu cho một công nhân vừa mới mất trong công trường. Vì vợ vì con đi mưu sinh phương xa rồi tai nạn không về với vợ con nữa. Từ miền Bắc vào Nam làm ăn, khi chết đưa về miền Bắc chôn cất. Sống chết của kiếp người mỏng manh như sợi chỉ mành treo chuông. Ngày hôm nay thầy trò đi hộ niệm nguyện cầu).


40670100_1478401358926316_7809435611504312320_n.jpg


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: