29/07/2011 08:18 (GMT+7)
Số lượt xem: 14366
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ảnh minh họa
Cách tập được ngừơi Tàu gọi la " Chỉ Công Dưỡng sanh Pháp " là môn dưỡng sanh trị bệnh cổ truyền của Đạo Gia Phái Trung Hoa lấy sự vận chuển vòng tròn của Thái Cực làm nguyê tắc , Mỹ gọi quả banh nầy là Chinede health exercise ball , chinese rolling ball ,Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: