08/01/2012 20:32 (GMT+7)
Số lượt xem: 19750
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Benyou là một tăng sĩ Hong-Kong, đã tốt nghiệp trường trung cấp mỹ thuật, Thầy đã nhiều lần nhận lời mời tham gia thiết kế và trang trí cho các chương trình lễ hội tại tỉnh nhà, cũng như thiết trí trong các chùa, tu viện trên đất quê hương mình. ngthuatphatgiao xin giới thiệu một số tranh của Thầy Benyou* Nhuận Thường st giới thiệu

 http://nghethuatphatgiao.com/index.php/hoi-hoa/cac-hoa-si-khac/900-xem-tranh-ca-tng-s-benyou

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: