03/03/2012 20:50 (GMT+7)
Số lượt xem: 45855
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thangka hay Thangga (唐卡) dịch âm theo tiếng Tây Tạng,chỉ cho những tác phẩm hội họa Phật giáo dùng treo hoặc cuốn. Thangka là một trong những hình thức nghệ thuật hội họa độc đáo của người Tây Tạng. Các chủ đề hội họa thường liên quan đến lịch sử, nhân vật, văn hóa, xã hội mà đặc biệt phong phú nhất là tác phẩm liên quan đến Phật giáo. Thangka Tây Tạng còn được lưu truyền cho đến nay và còn được xem như là bộ bách khoa toàn thư của Tây Tạng
Mời quí vị cùng thưởng thức vài tác phẩm thuộc nghệ thuật Thangka sau đây:

Ảnh nguồn: 佛光音乐
Nhạc nền: Chung Cổ Thiền Âm (钟鼓禅音)
Biên tập: Huệ Quang


01.地藏菩萨 (Bồ-tát Địa Tạng)


02.除盖障菩萨 (Bồ-tát Trừ Cái)


03.金刚手菩萨(Bồ-tát Kim Cang)


04.虚空藏菩萨 (Bồ-tát Hư Không Tạng)


05.文殊菩萨 (Bồ-tát Văn Thù)


06.普贤菩萨 (Bồ-tát Phổ Hiền)


07.观音菩萨 (Bồ-tát Quán Thế Âm)


08.弥勒菩萨 (Bồ-tát Di Lặc)

Biên tập: www.tuvienhuequang.com

Ảnh nguồn: 佛光音乐

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: