09/07/2012 20:58 (GMT+7)
Số lượt xem: 53910
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đỗ Đình Đồng Góp Nhặt
DẠO BƯỚC VƯỜN THIỀN
(333 Câu Chuyện Thiền)
tức GÓP NHẶT CÁT ĐÁ
Hiệu Đính và Bổ Sung

MỤCžLỤC
    
     Tựa,    trg. 5
     Mục Lục,    trg. 10
1.   Ðường Vào Cổng Thiền,    trg. 20
2.   Một Tách Trà,    trg. 20
3.   Không Biết,    trg. 21
4.   Biết Ðể Làm Gì?,    trg. 22
5.  Cây Bách,    trg. 22
6.   Mây Trắng,    trg. 23
7.   Bát Nhã,    trg. 23
8.   Mẹ của Chư Phật,    trg. 24
9.   Tịnh Tâm Tịnh Độ,   trg. 25
10.  Uống Trà Ði!,    trg. 26
11.  Im Lặng,    trg. 27
12.  Vô Ngôn Thông,    trg. 27
13.  Mỗi Ngày Là Một Ngày Tốt,    trg. 29
14.  Trồng Tùng,    trg. 29
15.  Hoa Núi Nở Như Gấm,    trg. 30
16.  Không Sinh Không Tử,    trg. 30
17.  Mặt Trăng Lặn Chẳng Lìa Bầu Trời,    trg. 31
18.  Núi Là Núi, Nước Là Nước,    trg. 32
19.  Ðược Viên Kim Cương Trên Quãng Ðường Lầy,    trg. 33
20.  Thế À?,    trg. 35
21.  Vâng Lời,    trg. 35
22.  Không Chút Từ Bi,    trg. 36
23.  Ðại Ba,    trg. 37
24.  Không Thể Ăn Cắp Mặt Trăng,    trg. 38
25.  Kệ Phó Pháp của Hoshin,    trg. 39
26.  Người Trung Hoa Hạnh Phúc,    trg. 41
27. Một Ông Phật,    trg. 41
28.  Ðoạn Ðường Lầy,    trg. 42            
29.  Shoun và Mẹ,    trg. 43
30.  Không Xa Phát Tánh,    trg. 45
31.  Hà Tiện Lời Dạy,    trg. 45
32.  Ngụ Ngôn,    trg. 47
33.  Lâu Ðài Cát,    trg. 48
34.  Ðệ Nhất Ðế,    trg. 48
35.  Lời Khuyên của Mẹ,    trg. 49
36.  Tiếng Vỗ Một Bàn Tay,    trg. 50
37.  Tim Tôi Bừng Cháy Như Lửa,    trg. 52
38.  Eshun Qua Ðời,    trg. 52
39.  Tụng Kinh,    trg. 53    
40.  Ba Ngày Nữa,    trg. 54
41.  Cuộc Ðối Thoại Mặc Cả Chỗ Ở,    trg. 54
42.  Giọng Nói của Hạnh Phúc,    trg. 56
43.  Không Nước Không Trăng,    trg. 56
44.  Danh Thiếp,    trg. 57
45.  Miếng Nào Cũng Ngon Nhất,    trg. 58
46.  Bàn Tay của Mặc Tiên,    trg. 58
47.  Nụ Cười Trong Ðời,    trg. 59
48.  Mọi Phút Thiền,    trg. 60
49.  Mưa Hoa,    trg. 60
50.  Xuất Bản Kinh,    trg. 61
51.  Việc Làm Trong Ðời Gisho,    trg. 62
52.  Ngủ Ngày,    trg. 63
53.  Trong Cõi Mộng,       trg. 63
54.  Thiền của Triệu Châu,    trg. 64
55.  Người Chết Trả Lời,    trg. 64
56.  Thiền Trong Nếp Sống Ăn Mày,    trg. 65
57.  Ăn Cắp Trở Thành Ðệ Tử,    trg. 66
58.  Ðúng và Sai,    trg. 67
59.  Cỏ Cây Giác Ngộ Thê Nào?,    trg. 67
60.  Nghệ Sĩ Bần Tiện,    trg. 68
61.  Ðiểm Cân Ðối Chính Xác,    trg. 70
62.  Ông Phật Mũi Ðen,    trg. 70
63.  Ryonen,    trg. 71
64.  Diệu Nhân,    trg. 72
65.  Vị Tương Chua,    trg. 74
66.  Ánh Sáng Có Thể Biến Mất,    trg. 74
67.  Người Cho Phải Cảm Ơn,    trg. 75
68.  Di Chúc và Ước Mong,    trg. 76    
69.  Trà Sư và Kẻ Ám Sát,    trg. 77
70.  Chánh Ðạo,    trg. 78
71.  Cửa Thiên Ðàng,   trg. 78
72.  Bắt Ông Phật Ðá,    trg. 79
73.  Những Người Lính của Lòng Nhân Từ,    trg. 80
74.  Con Ðường Hầm,    trg. 80
75.  Ngu Ðường và Hoàng Ðế,    trg. 82
76.  Sinh Từ Ðâu Ðến, Chết Ði Về Ðâu?,    trg. 82
77.  Trong Bàn Tay Ðịnh Mệnh,    trg. 83
78.  Sát Sinh,    trg. 84
79.  Mồ Hôi Kasan,    trg. 85
80.  Hàng Phục Ma,    trg. 85
81.  Những Ðứa Con của Ðức Hoàng Thượng,    trg. 86
82.  Ngươi Làm Gì Vậy? Thầy Nói Gì Vậy?,        trg. 87
83.  Một Nốt Nhạc Thiền,    trg. 88
84.  Ăn Lời Trách Mắng,    trg. 89            
85.  Vật Có Giá Trị Nhất Trên Thế Gian,    trg. 90
86.  Học Im Lặng,    trg. 90
87.  Lãnh Chúa Ðầu Bò,    trg. 91
88.  Mười Người Thừa Kế,    trg. 91
89.  Sự Cải Hóa Chân Thật,    trg. 92
90.  Tánh Tình,    trg. 93            
91.  Cái Tâm Ðá,    trg. 93
92.  Không Vướng Bụi Trần,    trg. 94
93.  Giữ Mình Trong Sạch,    trg. 95
94.  Sự Phát Ðạt Chân Thật,    trg. 96
95.  Cái Lư Hương,    trg. 97
96.  Phép Lạ Chân Thật,    trg. 98
97.  Hãy Ngủ Ði,    trg. 99
98.  Không Có Gì Hiện Hữu,    trg. 99
99.  Bắt Chim,    trg. 100
100.  Ðã Ðến Lúc Chết,    trg. 101
101.  Ông Phật Sống và Người Ðóng Thùng Gỗ,    trg. 101
102.  Ba Loại Ðệ Tử,    trg. 102
103.   Bốn Hạng Người Tu,    trg. 103            
104.   Ðối Thoại Thiền,    trg. 103
105.  Cái Cốc Cuối Cùng,    trg. 104
106.  Thiền Chiếc Kẹp Gắp Than,    trg. 105
107.  Thiền của Người Kể Chuyện,    trg. 105
108.  Lá Thư Gửi Người Hấp Hối,    trg. 106
109.  Lời Dạy Tối Hậu,    trg. 107
110.  Không Ràng Buộc,    trg. 107
111.  Dấm của Tosui,    trg. 108
112.  Ngôi Chùa Im Lặng,    trg. 109
113.  Thiền của Phật,        trg. 109
114.  Niệm Phật,    trg. 110
115.   Cảm Ơn Lòng Tốt,    trg. 111
116.   Mây Trên Trời, Nước Trong Bình,    trg. 111
117.   Thế Nào Là Diệu Pháp,    trg. 112
118.   Kho Báu Trong Nhà,    trg. 112
119.   Nếu Biết Ðèn Là Lửa,    trg. 113
120.   Thế Nào Là Ðạo?,     trg. 114
121.   Tìm Thầy Học Ðạo,    trg. 115
122.   Giận Dữ Là Của Quí Trong Nhà,    trg. 116    
123.   Khi Gặp Cảnh Sống Chết Thì Sao?,   trg. 117
124.   Tôi Không Muốn Chêt,    trg. 118
125.   Một Giọt Nước,    trg. 118
126.   Không Lãng Phí,    trg. 119
127.   Lạc Thú Trong Núi Sâu, ,    trg. 121
128.   Vẽ Rồng,   trg. 121
129.   Ông Không Ho Ðấy Chứ?,   trg. 123
130.   Lễ Bái,   trg. 123
131.   Phước Ðức Trong Ðời,   trg. 124
132.   Hai Con Thuyền,   trg. 125
133.   Lông Trắng Phơi Dòng Biếc,    trg. 126
134.   Dự Tiệc,    trg. 127
135.   Cảnh Cáo,    trg. 127
136.   Còn Mùi Thiền,    trg. 128
137.   Cẩn Thận! Cẩn Thận!,    trg. 128
138.   Sao Chẳng Nói Con Biết,    trg. 129
139.   Người Trí Không Ngộ Ðạo,    trg. 130
140.   Chớ Phỉ Báng Tiên Sư Tôi,    trg. 131
141.   Dạy Con Hồi Nào?,    trg. 131
142.   Dùng Hằng Ngày Nhưng Chẳng Biết,      trg. 132
143.   Chỉ Tệ Bằng Một Nửa,    trg. 133
144.   Ai Trói Ông,    trg. 134
145.   Ðói Ăn, Mệt Ngủ,    trg. 134
146.   Ngộ Rồi Ðồng Chưa Ngộ,    trg. 134
147.   Hãy Về Nhà Ðóng Cửa Lại,     trg. 135
148.   Ông Tăng Thất Bại,   trg. 136
149.   Hãy Xem Con Ong,   trg. 137
150.   Ngộ Không Phải Là Mặt Trời,    trg. 138
151.    Khuyến Cáo Các Thiếu Nữ,    trg. 139    
152.   Bất Cứ Quyền Hạn Nào,    trg. 140
153.   Hãy Nói Chuyện Từ Bi Trước Ðã,    trg. 141
154.   Tôi Không Mua Chuyện Nghiệp Này Ðâu,    trg. 142
155.   Phân Trâu Cũ Ði Ðâu Cũng Vậy,    trg. 143
156.   Tại Sao Tôi Phải Ngồi Thiền,    trg. 143
157.   Ðêm Qua Tôi Là Khách,    trg. 144
158.   Chúng Ta Hãy Cứ Như Vậy Ði,   trg. 145
159.   Lời Mời của Ðịa Ngục,    trg. 145
160.   Ðàn Bà Là Kho Tàng của Phật Giáo,   trg. 146
161.   Tôi Không Muốn Nữa, Cảm Ơn,    trg. 146    
162.   Nếu Anh Thật Yêu Tôi, Hãy Ôm Tôi Ði,    trg. 147
163.   Cái của Bổn Ni Sâu Không Có Ðáy,    trg. 148
164.   Công Án của Shosan,    trg. 149
165.   Gốc của Sanh Tử,    trg. 150
166.   Làm Sao Dứt Bỏ Ðam Mê Tình Dục,    trg. 150
167.   Người Tu Không Nên Gần Ðàn Bà,    trg. 151
168.   Thật Là Một Thử Thách Gian Nan,    trg. 152
169.   Ði Chơi Ðêm,    trg. 152
170.   Ở Hoàn Cảnh Nào Cũng Ngộ Ðược,    trg. 153
171.   Ông Có Cô Con Gái Khá Sắc Sảo Ðấy,   trg. 154
172.   Ðam Mê và Giải Thoát,    trg. 155
173.   Thể Hiện Cái Dụng của Phật Tánh,    trg. 156    
174.   Bài Học Từ Bi,    trg. 157
175.   Hoa Sen Ðêm,    trg. 160
176.   Ðôi Khi Con Nghĩ Kinh Nghiệm Tình Dục Còn Thực Hơn Kiến Tánh,    trg. 167
177.   Không Là Gì?,   trg. 174            
178.   Ðọc về Ngộ Cũng Như Gãi Ngứa Ngoài Giày,    trg. 174
179.   Ðọc Hay Không Ðọc,    trg. 176
180.   Nếu Tôi Nói Thiền, Ðấy Chẳng Phải Là Thiền  Tôi Nói,    trg. 181
181.   Tại Sao Các Thiền Sư Trả Lời Bằng GiọngKhó Ưa?,    trg. 182
182.   Cái Gì Thực Sự Có?,    trg. 184    
183.   Thế Nào Là Phật Tâm?,    trg. 184
184.   Không Có Thiền Sư,    trg. 185
185.   Thiền Ðịnh Siêu Việt: Ai Siêu Việt Cái Gì?,    trg. 187
186.   Máy Ðiều Khiển Tâm Sinh Lý:    Thiền Ðiện Tử?, trg. 189
187.   Tôi Có Thể Vừa Tu Thiền Vừa Là Tín Ðồ Do Thái (hay Ky-tô) GiáoTốt Không?,    trg. 192
188.   Thế Nào Là Ngộ?,    trg. 193
189.   Lão Sư Ðã Ngộ Chưa?,    trg. 194
190.   Ngộ Giống Cái Gì?,    trg. 194
191.   Thế Nào Là Ngã Mạn?,    trg. 195
192.   Tám Gió Thổi Chẳng Ðộng,    trg. 196
193.   Bà Lão Hay Khóc,    trg. 197            
194.   Tôi Ðã Diệt Hết Tật Xấu Rồi,    trg. 198
195.   Con Nhện và Thiền Tăng,    trg. 198
196.   Giàu và Nghèo,    trg. 199
197.   Núi Tu Di Chứa Trong Hạt Cải,    trg. 200
198.   Trúc Cao Trúc Thấp,    trg. 200
199.   Tôi Không Có Gì Dấu Ông,    trg. 201
200.    Không Ta Không Người,    trg. 202
201.   Vì Có Tôi Ở Ðây,    trg. 202
202.   Tiếng Mưa Rơi,    trg. 203
203.   Trở Về Tay Không,    trg. 203
204.   Ði Trong Mưa,        trg. 204
205.   Có và Không,    trg. 205  
206.   Theo Dòng Mà Ði,    trg. 205        
207.   Tới Lui Ðều Khó,    trg. 206
208.   Không Bằng Thằng Hề,    trg. 207            
209.   Cái Gì Chẳng Phải Phật Pháp?,    trg. 208
210.   Bắt Hư Không,    trg. 208
211.   Ðường Ðến Niết Bàn,      trg. 209
212.   Lạnh Khi Lạnh, Nóng Khi Nóng,    trg. 209
213.   Nơi Không Sinh Tử,    trg. 210    
214.   Ai Biết Cô?,    trg. 211            
215.   Ba Cân Gai,    trg. 211
216.   Tuyết Rơi Mảnh Mảnh,    trg. 212
217.   Cầu Ðá Triệu Châu,    trg. 213
218.   Rửa Chén Ði!,    trg. 213
219.   Triệu Châu Hỏi Ðường,    trg. 214
220.   Ðiểm Cái Tâm Nào?,    trg. 214
221.   Anh Có Phải Là Phật Tử Không?,    trg. 216
222.   Vì Tôi Là Y Sĩ,    trg. 217
223.   Không Cầu Không Mong,    trg. 217
224.   Sống Ư? Chết Ư?,    trg. 218
225.   Chỉ Mặt Trăng,    trg. 219
226.   Khỉ Trong Chuồng,    trg. 220
227.   Vô Tâm,    trg. 220
228.   Ðứa Trẻ Ba Tuổi Cũng Biết,    trg. 221
229.   Tôi Chỉ Ðứng Ðây Thôi,    trg. 222
230.   Trên Ðỉnh Cô Phong,    trg. 223
231.   Ðan Hà Ðốt Tượng Có Ý Gì ?,    trg. 224
232.   Cười Với Ðất Trời,    trg. 225
233.   Hương Nghiêm Leo Cây,    trg. 225
234.   Ý Kinh Và Ý Tổ,    trg. 226
235.   Nhìn Mà Không Thấy,    trg. 226
236.   Tâm Bình Thường,    trg. 227
237.   Cậu Bé Bính Ðinh Ðến Xin Lửa,    trg. 227
238.   Hư Không Có Ðể Mắt Nhìn Hoàng
                    Thượng Không?,    trg. 228
239.   Ông Biết Bắn Không?,    trg. 229
240.   Bay Mất Ðược Sao?,     trg. 230
241.   Phật Mặt Trời, Phật Mặt Trăng,    trg. 231
242.   Qui Củ Thiền Ðường của Bách Trượng,    trg. 231
243.   Ma Ngôn Ngữ,    trg. 233
244.   Triệu Châu Ðội Dép Rơm,    trg. 234
245.   Bị Lừa Ðá,    trg. 234
246.   Cớ Sao Lại Có Bụi,    trg. 235
247.   Chỗ Có Phật Chớ Ðứng Lại,    trg. 236
248.   Không Mắt Tai Mũi Lưỡi,    trg. 236
249.   Nước Con An Ổn,    trg. 238
250.   Không Chỗ Nào Không Ðến,    trg. 240
251.   Là Người Hay Là Phật,    trg. 240
252.   Ðầy Mắt Núi Xanh,    trg. 241
253.   Tấm Lòng Trong Sạch,    trg. 242
254.   Thiền và Thuật Trị Nước,    trg. 243
255.   Giấy Ði Cầu,    trg. 243
256.   Tỉnh Ngộ,    trg. 244
257.   Gan Ruột,    trg. 245
258.   Chớ Lo Lắng,    trg. 245
259.   Ẩn Cư,    trg. 247
260.   Ðẹp Hơn Hoa,    trg. 247
261.   Hét Trống Ðịa Ngục,    trg. 248
262.   Lời Cuôi Cùng,        trg. 249
263.   Kinh Một Chữ của Ðại Giác,    trg. 250
264.   Kinh Không Chữ của Phật Quang,    trg. 251
265.   Ðịa Tạng Nguyên Hình,    trg. 252
266.   Tham Vấn Ban Ðêm,     trg. 253
267.   Bức Tranh Người Ðẹp,    trg. 254
268.   Tiếng Hét của Toden,    trg. 255
269.   Thanh Kiếm Giấy,    trg. 257
270.   Ðất Trời Tan Vỡ,    trg. 258
271.   Vẽ Tánh,    trg. 259
272.   Bản Sao,    trg. 260
273.   Bài Pháp của Ni Sư Shido,    trg. 260
274.   Tổ Sư Hiệp Sĩ Từ Phương Tây Ðến,    trg. 261
275.   Thiền Một Chiếc Áo của Ðại Giác,    trg. 262
276.   Thiền Cái Khố của Phật Quang,    trg. 263
277.   Ðịa Tạng Ra Khỏi Chánh Ðiện,    trg. 264
278.   Vây Rồng,    trg. 265
279.   Vật Dưới Rốn của Thời Tông,    trg. 266
280.   Cổng Vào Thế Giới Chư Phật,    trg. 267
281.   Chiếc Y Niệm Phật,    trg. 268
282.   Thuyết Pháp,    trg. 269
283.   Múa Thương Tay Không,    trg. 270
284.   Ðánh Chuông,    trg. 271
285.   Sao Không?,    trg. 272
286.   Ån Cá Thịt Làm Sao Thành Phật?,    trg. 273
287.   Mưa Ðêm,    trg. 274
288.   Thiền Sư Thông Thái,    trg. 275
289.   Ông Phật Say,    trg. 275
290.   Ðại Sư Vi Tế,    trg. 278
291.   Phật Trong Ðời Này,     trg. 280
292.   Ấn Khả Quá Sớm,    trg. 280
293.   Ðại Sự,    trg. 281
294.   Sai Lầm,    trg. 283
   295.   Một Ngày Không Làm,    
              Một Ngày Không Ăn,    trg. 285
    296.   Yêu Hoa,    trg. 285
297.   Cỏ Thơm Hoa Rụng,    trg. 286
298.   Ba Chuyển Ngữ    ,    trg. 288
299.   Ai Ở Trong Giếng,    trg. 288
300.   Nên Cười Hay Nên Khóc,    trg. 290
301.   Tổ Phật Lừa Người,    trg. 290
302.   Dứt Bỏ Thế Tình Mê Hoặc,    trg. 291
303.   Lưới Tình Thế Gian Không Có Ngày Dứt,    trg. 292
304.   Gọi Trâu Ði Tắm,    trg. 292
305.   Hai Mảnh Ngọc Hợp,    trg. 293
306.   Ån Cơm Mặc Áo,    trg. 295
307.   Ai Là Kẻ Không Cùng Muôn Pháp Làm Bạn, trg. 295
308.    Câu Hỏi Nhất Thừa Ðã Mất,    trg. 297        
309.    Cư Sĩ Có Ðây Không?,    trg. 298
310.    Một Câu Sau Cùng Chẳng Ai Nói Ðược,    trg. 300
311.    Làm Sao Quên Ðược,        trg. 301
312.    Hãy Còn Câu Thứ Nhì,    trg. 302
313.    Ai Nhờ May Mà Thua,    trg. 302
314.    Lão Già Ganh Tị, Chẳng Phân Tốt Xấu,    trg. 304
315.    Bàng Cư Sĩ Ðọc Kinh,    trg. 304
316.    Mai Ðã Chín Chưa?,        trg. 305
317.    Một Câu Cũng Chẳng Cần,    trg. 305
318.    Miệng Câm Mắt Mù,    trg. 306
319.    Ðường Ấy Ði Ðâu?,    trg. 307
320.    Chuyển Y Công Ðức,    trg. 307
321.    Bàng Cư Sĩ Cùng Vợ Và Con Gái,    trg. 308
322.    Kẻ Không Hiểu Là Ai?,    trg. 309
323.    Bởi Vì Tôi Coi Ðó Là Kẻ Thù,    trg. 309
324.    Vướng Mắc Thân Tâm,    trg. 310
325.    Thoát Lạc Thân Tâm,        trg. 311
326.    Ðọc Ngữ Lục Thiền Ðể Làm Gì?,    trg. 312
327.    Tìm Ngộ,    trg. 313
328.    Ngộ Là Gì?,    trg. 313
329.    Bằng Chứng,    trg. 314
330.    Hãy Ở Trong Tâm Phật Bất Sanh,    trg. 314
331.    Còn Gì Ðể Truyền,    trg. 316
332.   Ông Núi,    trg. 316
333.   Ông Tăng Trì Ðộn,    trg. 317
    
Thư Mục,     trg. 318

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: