ĐẠO ĐỨC NGƯỜI XUẤT GIA


Đại sư Liên Trì Thích Nguyên Hùng dịch
22/09/2010 21:04 (GMT+7)
Số lượt xem: 30062
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: