SỐNG, CHẾT và SAU KHI CHẾT - Lama Thubten Yeshe - Vô Huệ Nguyên chuyển ngữ


SỐNG, CHẾT và SAU KHI CHẾT - Lama Thubten Yeshe - Vô Huệ Nguyên chuyển ngữ
25/09/2010 17:36 (GMT+7)
Số lượt xem: 9703
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Life, Death and After Death
SỐNG, CHẾT và SAU KHI CHẾT
Lama Thubten Yeshe
Vô Huệ Nguyên chuyển ngữ - Phổ Từ Diệu Hương hiệu đính
Việt Nalanda Foundation ấn tống và phát hành tại Hoa Kỳ 2009Mật chú: OM AH HUNG

Nguyên bản tiếng Anh
Ấn hành lần đầu tiên năm 1984
Bản hiệu đính năm 1991
Trích từ một chương trình thuyết giảng cuối tuần được tổ chức tại Geneva, Switzerland vào tháng Chín năm 1983
© Wisdom Publications 1983, 1991 (Bản Anh ngữ)
ISBN 0 86171 241 2       
Bản tiếng Việt được giấy phép chuyển dịch của
The Lama Yeshe Wisdom Archive, February 17, 2001 và
United States Copyright Offices, The Library of Congress,
April 06, 2001
© 2009  Vô Huệ Nguyên (Bản Việt dịch)
ISBN-10  0-9799607-3-8
Trang bìa :Lama Thubten Yeshe
(The Lama Yeshe Wisdom Archive)
 

http://www.thuvienhoasen.org


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: