06/04/2011 17:59 (GMT+7)
Số lượt xem: 3864
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

I. LỜI MỞ ĐẦU

Đặc san Suối Nguồn trước đây do Lớp luyện dịch Hán Nôm thuộc Tu viện Huệ Quang chủ biên, đặt dưới sự chủ trì của HT Thích Minh Cảnh, đã ra số đầu tiên vào mùa Vu Lan 1999 (PL.2542), 

hoạt động trong 6 năm với tính cách là một đặc san lưu hành nội bộ, đến số 18 là số cuối cùng phát hành trong dịp lễ Vu Lan 2005 (PL.2548) thì tạm đình bản do những khó khăn tạm thời về mặt nhân sự và ấn loát.

Trải đã 6 năm, sau khi hoàn thành công trình Từ Điển Phật Học Huệ Quang, ngoài các Lớp luyện dịch Hán Nôm vẫn tiếp tục hoạt động, Tu viện Huệ Quang đã triển khai chương trình dịch Hán Tạng Đại Tạng Kinh từ năm 2007. Trên cơ sở đó, và nhằm phục vụ cho công việc học tập -nghiên cứu có tính cách mở rộng, nhận thấy cơ duyên đã tạm đủ, nay Tu viện Huệ Quang quyết định cho tục bản đặc san Suối Nguồn với nội dung - hình thức phát triển hơn so với trước, dự định sẽ phát hành thêm ra bên ngoài để phục vụ rộng rãi cho đại chúng và các giới có quan tâm đến việc nghiên cứu văn hóa và xiển dương Phật pháp. Số tục bản đầu tiên (gọi là Suối Nguồn bộ mới) sẽ được xuất bản vào dịp lễ Phật Đản 2011 (PL.2554), tức trong khoảng thời gian trước ngày 15.5.2011. Dự định sẽ ra 3 tháng một kỳ, tương ứng vào những dịp lễ lớn trong nước như Vu Lan, Phật Thành Đạo và Tết Nguyên Đán, có tính đến trường hợp xuất bản 2 tháng một kỳ nếu khâu bài viết và ấn loát ổn định.

II. TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG

- Đặc san Suối Nguồn là một sản phẩm học thuật - tư tưởng - phi chính trị, trên cơ sở nghiên cứu Hán Nôm và các bộ môn Văn, Sử, Triết, Tôn Giáo, góp phần xiển dương Phật pháp, gìn giữ quốc văn, và xây dựng văn hóa dân tộc, thích nghi với những điều kiện mới của thời đại và hoàn cảnh lịch sử cụ thể hiện tại của đất nước.

- Với dung lượng khoảng trên dưới 300 trang cho một kỳ, Đặc san Suối Nguồn ủng hộ và đăng tải những bài viết nghiên cứu - dịch thuật, khảo luận, đặt vấn đề… liên quan đến mọi lĩnh vực thuộc văn hóa - nghệ thuật và tôn giáo - triết học mang tính cách xây dựng dựa trên lập trường phát huy các giá trị nhân bản, vì thế nó không giới hạn trong nội dung Phật giáo cũng như thành phần tham gia, và cũng không phân biệt quá rõ sự khác biệt về quan điểm, trường phái, các tôn giáo khác. Đặc san Suối Nguồn chấp nhận sự phê bình và tinh thần phản biện khoa học cho tất cả mọi vấn đề cần thiết, nhưng không hoan nghênh những bài viết mang tính cách đả kích cá nhân hoặc có tính cục bộ, phe nhóm, thiếu tinh thần xây dựng lành mạnh.

III. THÀNH PHẦN BAN BIÊN TẬP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chịu trách nhiệm: HT.THÍCH MINH CẢNH

Biên tập: NGUYÊN HIỀN TRẦN VĂN CHÁNH - NGUYÊN TRANG - VIÊN LỘC – TẮC PHÚ - LIÊN MÃN - TỊNH Ý

Thư ký tổng hợp: KHÔNG HẠNH

Quản trị-Phát hành: LÊ QUỐC HƯNG

IV. ĐIỀU KIỆN GỞI BÀI CHO SỐ 1 (BỘ MỚI)

- Bài viết cho Suối Nguồn số 1 (bộ mới) không nhất nhiết phải liên quan đến nội dung lễ Phật Đản.

- Hạn chót gởi bài: 15.4.2011 (Gởi càng sớm càng tốt).

- Các bài viết có thể viết tay rõ ràng trên một mặt giấy, nhưng tốt nhất nên đánh máy bằng máy vi tính, ghi rõ bút hiệu, tên thật tác giả và địa chỉ liên lạc (nơi cư trú, số ĐT…).

- Các bài viết có sử dụng đều được trả nhuận bút nhưng với giá “hữu nghị” giữa những người cùng tâm huyết, cho những số đầu tiên.

- Thư từ-bài vở xin gởi về:

Thầy KHÔNG HẠNH

Tu viện Huệ Quang, 116 đường Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú,TP. HCM

ĐT: 0169.87.27.108

Email: khonghanhthich@yahoo.com

HT.THÍCH MINH CẢNH

http://tuvienhuequang.com/home/han-nom-hue-quang/thong-tin-luu-tru/1422Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: