31/10/2010 16:11 (GMT+7)
Số lượt xem: 2798
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hình Ảnh do Đại Đức Thích Minh Hoàng chụp


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: