27/10/2010 19:55 (GMT+7)
Số lượt xem: 3203
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Hòa Thượng Thích Trí Quảng Đăng Đàn Thuyết Pháp - 26/10/2010
Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: