Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ


Tỳ-khưu Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
06/09/2012 14:30 (GMT+7)
Số lượt xem: 26741
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tôi sẽ bình tĩnh, ung dung “tận tình” mổ xẻ từng điểm một, chậm rãi từng hồi một, để mọi người thấy rõ ông ta sai lầm chỗ nào, tà kiến chỗ nào, chỗ nào là quay cóp, tạm mượn của ai, tư tưởng gốc ra sao... để ông ta không thể lòe bịp những người con Phật nhẹ dạ, cả tin được nữa.http://www.phattuvietnam.net/diendan/hophap/20432-m%E1%BB%95-x%E1%BA%BB-c%C3%A1i-g%E1%BB%8Di-l%C3%A0-thi%E1%BB%81n-minh-tri%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-%E2%80%9C%C4%91%E1%BA%A1o-s%C6%B0%E2%80%9D-duy-tu%E1%BB%87-ph%E1%BA%A7n-l%E1%BB%9Di.html


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: