31/03/2012 18:12 (GMT+7)
Số lượt xem: 45805
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng(chuaminhthanh.com) Ban Biên Tập kính giới thiệu bộ tranh họa sơn dầu do Họa sĩ Thái Trọng Huân người Đài Loan họa:


Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tây Phương Tam Thánh

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Di Lặc Bồ Tát

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Bồ Tát

Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật

Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

 Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

 Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Địa Tạng Bồ Tát (Tỳ Kheo tướng)

Địa Tạng Bồ Tát

Địa Tạng Bồ Tát (Lục Địa Tạng)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: