30/12/2012 13:20 (GMT+7)
Số lượt xem: 29735
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thủ Ấn là chỉ cho các kiểu bắt xếp của các ngón tay (ấn kết). ‘Ấn’ là dịch từ tiếng Phạn ‘Mudra’ qua tiếng Hán, tiếng Hán dịch còn phiên âm là “母多罗” (mẫu-đà-la) là một kiểu ký hiệu được xem là bí  mật với nhiều ý nghĩa khác nhau trong Phật giáo.

 Ấn, có hai cách biểu tượng nghĩa khác nhau đó là “hữu tướng” và “vô tướng”. Hữu tướng Ấn là dùng sắc thái, hình trạng, tư thái để biểu hiện; vô tướng Ấn là thể hiện, truyền đạt qua ý nghĩa, chân ý.

Các kiểu ấn thường thấy: Ấn khi thuyết Phật, Ấn vô úy (không sợ hãi), Ấn nguyện, Ấn hàng ma, Ấn thiền định…các thủ ấn này thường thấy ở Đức Phật Thích Ca (gọi là Thích Ca Ngũ Ấn).

Ngoài ra, Thủ Ấn còn có rất nhiều kiểu khác nhau mà đặc biệt Phật Giáo Mật Tông được xêm như hệ thống đầy đủ nhất các thủ Ấn Phật giáo

T.T Sưu tầm

Ấn Thiền Định

Ấn Hoa Sen

Ấn Thuyết pháp

Ấn Bồ-tát Phổ Hiền (Lục Tự Nghĩa Thù)

Ấn Kim Cang

http://tuvienhuequang.com/phat-hoc/khai-luan/2644-thu-an-phat-giao-anh.html

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: