02/10/2017 10:45 (GMT+7)
Số lượt xem: 2190
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

tải xuống.jpg

BỎ MẸ ĐI TÌM....


Mười năm con xa cách mẹ
Biển dâu thay đổi bao lần
Mười năm mẹ không còn khỏe
Lấy ai chăm sóc ân cần

Con thì một đời đi mãi
Đi tìm hoa đóm phù vân
Mẹ già chiều về hiên chái
Xa xăm mỏi mắt tần ngần.

Tình yêu con gởi bốn phương
Tình yêu con chọn con đường....
Lòng con luôn luôn mở rộng
Chỉ hẹp mẹ già quê hương.

Chùn chân con về với mẹ
Hóa ra mẹ đã vô thường
Núi kia mặt trời đã khuất
Lạy mẹ trăm nhớ ngàn thương.

------------------------------
Gia Lai, ngày01.10.2017
Thích Giác Tâm
(Riêng tặng những ai cứ bỏ mẹ mà đi tìm...)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: